December 9

Lunchföreläsning: Som du frågar får du svar

Vi står i ett samhälle och en arbetsmarknad i förändring. Organisationers förmåga att skapa en sammanhållen behovsbild av kompetensförsörjningsbehovet är i vissa fall avgörande för att kunna bibehålla och utveckla sin verksamhet.

När: Fredagen den 9 december
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena och online.

Vi står inför ett stort och föränderligt behov av olika kompetenser, till olika branscher och olika regionala områden. Det är svårt att förutse företags eller branschers specifika behov av kompetens och det räcker inte att möta upp kompetensbehovet endast genom utbildningsinsatser. Kompetensutveckling behöver ses utifrån ett helhetsperspektiv där individ, utbildning och arbetsmarknad alla är knutna till och beroende av varandra.

Caroline Lennemar, jämställdhetsutvecklare och verksamhetsledare på EDCS i Skövde.

Välkommen till ett lunchseminarium där vi djupdyker i just denna fråga! Caroline Lennemar, jämställdhetsutvecklare och utvecklingsledare på EDCS kommer att prata om den organisatoriska medvetenhet och kunskap som behövs om normers påverkan för kulturen på arbetsplatsen.

Du kommer lära dig mer om:
    • hur hindrande normer kan stå i vägen för utveckling av din verksamhet och tillväxt på sikt.
    • att ett företag inte är en isolerad grupp utan en del i en större helhet, här behöver vi utmana rådande strukturer för att öppna upp för fler.
    • vikten av förmågan att behålla och utveckla befintliga kompetens samt attrahera ny.
    • att medarbetarna behöver rätt förutsättningar för att kunna använda sin fulla potential.

Förutsättningar för kreativitet och delaktighet som utvecklingsfaktor kan skapa konkurrensfördelar och är i vissa fall avgörande för ett företags överlevnad. Finns det då utrymme att exkludera potentiell utveckling för att gamla strukturer och felaktiga föreställningar står i vägen? Vi behöver börja utforska möjligheterna hos morgondagens medarbetare.

Information för dig som deltar på plats: Det finns lunch att köpa på Cafe Kretsloppet i anslutning till ASSAR, där finns även möjlighet att värma medhavd lunch. Kommer du med bil finns parkering vid tågstationen samt ett parkeringshus vid Regionens Hus, Stationsgatan 3 (Mode). Behöver du en handikappanpassad parkering finns det precis utanför ASSARs utvecklingsmiljö. Seminariet startar 12:00 så kom i god tid för att ordna lunch och parkering innan.


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin