November 6
cog-wheels-2125180_960_720

Underhållsteknik & driftsäkerhet 2

En högskolekurs som ger 7,5 högskolepoäng. Kursen är normalt sett schemalagd till heldagar och är anpassad så att deltagarna skall kunna arbeta parallellt med studierna. Under kursen ingår kontinuerligt diskussioner och grupparbeten utifrån olika frågeställningar.Kursen ges av Högskolan i Skövde och koordineras av IDC West Sweden AB.

Nu rutin för anmälan

Tisdagen den 6 november startar en ny omgång Underhållsteknik och driftsäkerhet 2 och anmälan sker senast 30 dagar innan start. Den här omgången förväntas kurserna bli fulltecknade, så anmäl dig snarast för att säkra din plats.

Kursbeskrivning – underhållsteknik och driftsäkerhet

Lär dig att bli proaktiv i ditt underhåll! I kursen lär du dig hur du kan skapa ett fungerande underhåll som håller i längden.

Kursen fokuserar på det förbyggande underhållet och framförallt dess konsekvenser för en tillverkande verksamhet. Kursen tar bland annat upp planering, styrning och optimering av det förebyggande underhållet. Vidare behandlas metoder som lämpar sig för tillståndsbaserat underhåll. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen.

Genomförande  – underhållsteknik och driftsäkerhet

Under kursen genomförs föreläsningar, grupparbeten och övningar. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen. Sista kursdagen genomförs en examination. Kursen är normalt sett schemalagd till heldagar och är anpassad så att deltagarna skall kunna arbeta parallellt med studierna. Under kursen ingår kontinuerligt diskussioner och grupparbeten utifrån olika frågeställningar.

Förkunskapskrav  – underhållsteknik och driftsäkerhet

Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet inom underhåll och driftsäkerhet. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som underhållstekniker.


Mer om gruppanmälan och dispens

Läs mer om vad som gäller rörande behörighet, gruppanmälan och dispens.

Läs mer och gruppanmälan

Hör av dig till Elin Overgaard, IDC West Sweden AB för mer information.

 

Dela
twitter facebook linkedin