ASSARs robotnätverk driver på utveckling

ASSAR Industrial Innovation Arena startade 2018 upp ett robotnätverk med fokus på samarbetsrobotar och automation. Tre år senare är nätverket väldigt aktivt och stärker konkurrenskraften för industrin i regionen.

Nätverk för att stärka konkurrenskraften

– På ASSAR driver vi på forskning, utveckling, tillämpning av ny teknik och delar med oss av kunskap inom området för att stärka konkurrenskraften hos enskilda aktörer och svensk industri som helhet. Vi driver nätverksträffar, seminarium och workshops. Med nätverket hjälps vi åt med att identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov för att kunna möta dessa. Som komplement finns ett samarbete med ett robotnätverk på Innovatum i Trollhättan, vilka vi även samkör vissa aktiviteter med, säger Tobias Björck, koordinator för ASSAR och sammankallande för ASSARs robotnätverk.

Röster från deltagare i nätverket

Hör tre deltagare i robotnätverket berätta om värdet och nyttan med nätverksträffarna. I filmen möter vi Janette Leinonen från AFRY, Stefan Berntsson från Volvo Group och Johan Andersson från Rebl Industries.

Framtida utmaningar och behov

Nätverkets mål är att identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov inom automation och robotteknik. Syftet är att driva på forskning, utveckling, tillämpning av ny teknik och dela kunskap inom området för att stärka konkurrenskraften hos enskilda aktörer och svensk industri som helhet. Nätverksträffar varvas med seminarier och workshops, vissa aktiviteter samkörs med andra aktörer.

– Alla som är nyfikna på nästa generations robotar är välkomna att vända sig till nätverket. Deltagarna jobbar bland annat som produktionstekniker, underhållstekniker eller operatörer. På ASSAR finns flera kollaborativa robotar att se och testa och här finns människor att prata med som jobbar med detta dagligen. Det är få nätverk som är så konkreta som Robotnätverket, vi får se praktiska exempel, pratar säkerhet, tolkning av standarder och provar saker. Ett deltagande innebär inte bara att man är med och sätter innehållet.  Man är även med och påverkar utvecklingen av automation genom den forskning som bedrivs, säger Tobias Björck.

Kontaktperson för nätverket

Tobias Björck, tobias.bjorck@idcab.se, 0500 – 50 25 14

Dela nyheten
twitter facebook linkedin