ASSAR startar upp robotnätverk

ASSAR Industrial Innovation Arena har startat upp ett robotnätverk med fokus på samarbetsrobotar och automation. På den första nätverksträffen satte gruppen förutsättningarna för nätverket framåt, kommande innehåll och avgränsning för nätverket.

Nätverk för att stärka konkurrenskraften

– Som komplement kommer ett samarbete finnas med ett Robotnätverk på Innovatum i Trollhättan, vilka vi även kommer samköra aktiviteter med. I Skövde och ASSAR kommer vi  att driva på forskning, utveckling, tillämpning av ny teknik och dela kunskap inom området för att stärka konkurrenskraften hos enskilda aktörer och svensk industri som helhet.  Vi kommer att  driva nätverksträffar, seminarium och workshops. Med nätverket hoppas vi också kunna få hjälp med att identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov för att kunna möta dessa, säger ASSARs koordinator Tobias Björck.

Framtida utmaningar och behov

Nätverket har som mål att kunna identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov inom automation och robotteknik. Syftet är att driva på forskning, utveckling, tillämpning av ny teknik och dela kunskap inom området för att stärka konkurrenskraften hos enskilda aktörer och svensk industri som helhet. Nätverksträffar varvas med seminarier och workshops, vissa aktiviteter samkörs med andra aktörer.

Projektledare Tanja Lundberg och Tobias Björck, koordinator och ansvarig för robotnätverket.

– Alla som är nyfikna på nästa generations robotar är välkomna att vända sig till nätverket. Deltagarna jobbar bland annat som produktionstekniker, underhållstekniker eller operatörer. På ASSAR finns flera kollaborativa robotar att se och testa och här finns människor att prata med som jobbar med detta dagligen, säger Tobias Björck, koordinator för ASSAR och sammankallande för Robotnätverket.

– Det är få nätverk som är så konkreta som Robotnätverket, vi får se praktiska exempel, pratar säkerhet, tolkning av standarder och provar saker. Ett deltagande innebär inte bara att man är med och sätter innehållet.  Man är även med och påverkar utvecklingen av automation genom den forskning som bedrivs.

Vill du veta mer om nätverket? Kontakta koordinator Tobias Björck.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin