Nätverk affärssystem

Nätverket affärssystem är till för dig som använder affärssystem i allmänhet och Monitor i synnerhet. Här kan du utbyta erfarenheter och tips inom affärssystemet Monitor. Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR.

Dra lärdom av varandra

Träffar arrangeras med jämna mellanrum där du får möjlighet att lyfta frågor du brottas med i vardagen för att kunna dra lärdom av varandra när det kommer till operativ verksamhet i Monitor. Träffarna är till för användarna och vi kommer att belysa olika frågor om olika områden inom affärssystemet Monitor. Det bjuds även på tillfällen där representanter för Monitor deltar för att guida och svara på frågor kring affärssystemet.

Fokusträffar

Två gånger arrangerar nätverket Fokusträffar på temat affärssystem/Monitor. Där pratar vi generellt om affärssystem i stort och hur du kan tänka vid användandet av de olika områdena som affärssystemen kan stötta. Fokusområden som till exempel Planering och Kalkylering kan diskuteras och förklaras vid dessa träffar. Läs mer om Fokusträffar.

Kontaktperson

Marie Brehag von Haugwitz, Industriutvecklare tillverkning, 0500- 50 25 11, marie.brehag.von.haugwitz@idcab.se

Dela nyheten
twitter facebook linkedin