Digitala tvillingar

Nätverk för virtuell driftsättning

Nätverket för virtuell driftsättning riktar sig till specialister inom tillverkande industri, teknikbolag och akademi men också för intresserade som vill vara med och lära sig mer om den här tekniken.

– Det här nätverket är intressant för alla tillverkande bolag och PLC- och robotprogrammerare. De virtuella modellerna har olika användningsområden och kan användas inom underhåll och operatörsutbildningar. Målet är att få med fler integratörer i nätverket och sprida nyttan av tekniken till fler, säger Mikel Ayani på Högskolan i Skövde.

Bakgrund och syfte med nätverket

– Nätverket är till för specialister inom tillverkande industri, teknikbolag och akademi men också för intresserade som vill vara med och lära sig mer om den här tekniken. Målet är att få med fler intergratörer i nätverket och sprida nyttan av till fler. Vi ser att efterfrågan ökar från företagen men integratörerna är inte redo att leverera modeller för virtuell driftsättning. Förutom att vi tror att erfarenhetsutbyte är nödvändigt för att vara i framkant så vill vi ta tillvara och sprida den kunskapen som finns så att fler kan se nyttan och värdet i att använda sig av virtuell driftsättning, säger Tobias Björck, koordinator för ASSAR.

Kontaktperson för nätverket

Tobias Björck, tobias.bjorck@idcab.se, 0500 – 50 25 14

Dela nyheten
twitter facebook linkedin