ASSAR Lab stärker framtidens teknikområden

ASSAR Lab är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Inom ramen för ASSAR Lab erbjuder vi kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker eller fördjupade dialoger i våra nätverk.

ASSAR Lab innehåller i nuläget en lasersvets, en CT-scanner, en fleroperationsmaskin och en produktionslinje för Hairpins. Läs mer om de olika delarna nedan. Du hittar kontaktpersoner under varje del – välkommen att kontakta oss!

Lasersvets

Testning och utvärdering av lasersvetsning. Här kan du få hjälp att utföra svetsning på en detalj samt få utvärdering av svetsen (mikroskopering, hållfasthetsprov).

CT-skanner

Här testas icke-förstörande provning och kvalitetsförbättring som går att applicera på alla material, såväl organiska och metalliska.

Hairpin

Testning och verifiering för eldrivsystem. Här testas tillverkning av elmotorer med hairpin-konfiguration.

Fleroperationsmaskin

I ASSAR Lab finns en bearbetningsmaskin som en del av Hairpin-projektet, som bearbetar hairpins till samma höjd.

Ultraljudssvets

Ultraljudssvetsning är en fogningsteknik där man med hjälp av ultraljud sammanfogar två föremål.

Höghastighetskamera

Med en höghastighetskamera mäter kan man mäta alla tillverkningsprocesser där rörelsen är snabb.

Fluorocerande mätutrustning

Fluorocerande mätutrustning mäter hur ren en yta är.