ASSAR Lab stärker framtidens teknikområden

ASSAR Lab är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Inom ramen för ASSAR Lab erbjuder vi kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker eller fördjupade dialoger i våra nätverk.

ASSAR Lab innehåller i nuläget en lasersvets, en CT-scanner, en fleroperationsmaskin och en produktionslinje för Hairpins. Läs mer om de olika delarna nedan. Du hittar kontaktpersoner under varje del – välkommen att kontakta oss!

Lasersvets

Testning och utvärdering av lasersvetsning. Här kan du få hjälp att utföra svetsning på en detalj samt få utvärdering av svetsen (mikroskopering, hållfasthetsprov).

CT-skanner

Här testas icke-förstörande provning och kvalitetsförbättring som går att applicera på alla material, såväl organiska och metalliska.

Hairpin

Testning och verifiering för eldrivsystem. Här testas tillverkning av elmotorer med hairpin-konfiguration.

Fleroperationsmaskin

I ASSAR Lab finns en bearbetningsmaskin som en del av Hairpin-projektet, som bearbetar hairpins till samma höjd.