ASSAR Lab stärker framtidens teknikområden

ASSAR Lab är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Inom ramen för ASSAR Lab erbjuder vi kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker eller fördjupade dialoger i våra nätverk.

ASSAR Lab innehåller i nuläget en lasersvets, en CT-scanner och en produktionslinje för Hairpins. Läs mer om de olika delarna nedan.

Sidan är under uppbyggnad, mer information kommer!

Lasersvets

Testning och utvärdering av lasersvetsning. Här kan du få hjälp att utföra svetsning på en detalj samt få utvärdering av svetsen (mikroskopering, hållfasthetsprov).

CT-scanner

Här testas icke-förstörande provning och kvalitetsförbättring som går att applicera på alla material, såväl organiska och metalliska. Mer information kommer inom kort!

Hairpin

Testning och verifiering för eldrivsystem. Här testas tillverkning av elmotorer med hairpin-konfiguration.