ASSAR Strategy Labs

I ASSAR Strategy Labs får du praktisk hjälp i fråga om att utveckla en mer hållbar och resurseffektiv produktion. Det är en fysisk plats där du kan samarbeta, planera och lösa problem i en visuell och kollaborativ miljö, tillsammans med coacher och industriutvecklare. Syftet är att utmana dagens arbetssätt och stimulera nya sätt att jobba som är mer hållbara.

Här används visuella verktyg som whiteboards, post-it-lappar och andra grafiska element för att visualisera processer, projekt och mål. Miljön är inspirerad av Lean Production-filosofins ”Obeya Room” och vi erbjuder flera konceptuella workshops och aktiviteter och kan också skräddarsy lösningar för just ditt företags behov.

En visuell samarbetsplats

I ASSAR Strategy Labs jobbar vi tillsammans för att främja kommunikation, samarbete och samsyn. Det är en plats dit företag kan ta med medarbetare från olika funktioner att sammanstråla på för att diskutera, bryta ned och lösa gemensamma utmaningar under ledning av erfarna coacher och industriutvecklare.

Några exempel på hur utveckling kan ske i ASSAR Strategy Labs:

  • Målsstyrning
  • Förbättringsarbete
  • Pulsmöte
  • Vision & Affärsutveckling
  • Värdegrund & Principer

Utvecklingsaktiviteterna kan beröra olika områden som exempelvis cirkularitet, miljö, effektivitet, medarbetarskap, produktutveckling och innovation.


ASSAR Strategy Labs byggs upp av IDC West Sweden AB, en av initiativtagarna till ASSAR Industrial Innovation Arena.

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Fredrik eller Josef om du vill veta mer om ASSAR Strategy Labs.

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Josef Adolfsson

Chef för Tillämpad Innovation

0500-50 25 25

Skicka in din intresseanmälan till ASSAR Labs

ASSAR Labs är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden.