Pågående projekt i ASSAR

Det pågår flera utvecklingsprojekt parallellt i ASSAR Industrial Innovation Arena. Satsningarna drivs av någon av initiativtagarna eller i samverkan och nya utvecklingsprojekt tillkommer hela tiden.

Här är några av de utvecklingsprojekt som pågår just nu.

Shiftlabs

Shiftlabs är en av de europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) som finansieras av EU inom programmet Digital Europe, med svensk medfinansiering från flera regioner. Ett mycket viktigt och konkret samarbetskonsortium där ASSAR numera ingår, och som har uppkommit som ett konkret resultat av den utveckling som ASSAR haft under de senaste åren, är det samarbete som nu sker inom ramen för ShiftLabs. ShiftLabs stödjer små och medelstora tillverkningsföretag i deras arbete för att tillgodogöra sig ny digital teknik. Initiativet syftar till att stärka svensk tillverkningsindustri och kraftsamlar resurser och kompetenser inom regionala teknikcenter för att öka och förbättra tjänster till tillverkningsindustrin.

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden,, Tillväxtverket och Vinnova. I projektet samverkar Högskolan i Skövde med KTH, Södertälje Science Park, Mälardalen Industrial Technology Center, Mälardalens universitet, KTH, EIT-Manufacturing, RISE, Chalmers och Stena Industry Innovation Lab. Högskolan i Skövde är den initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Arena som deltar i projektet.

Nyhet om Shiftlabs: Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling – ASSAR Innovation

Läs mer om Shiftlabs

 


Nästa generationens laborationsmiljö (NGL) inom kraftelektronik och nya elmotorkoncept

Projektet är en vidareutveckling av produktionen av elektriska drivsystem som ska förstärka miljön ASSAR Labs med ny utrustning – lämpad för utvecklingen i förkommersiella faser av tillverkning av kraftelektronik och nya elmotorkoncept (drivlinekoncept). Det handlar om en utveckling av teknologier och kunnande som det finns tillgång till i mycket liten skala idag, även nationellt. Tidigare satsningar inom ASSAR Manufacturing Labs  och ASSAR Quality and Assurance Labs har påbörjat uppbyggnaden av kunnande och industriell produktionsutveckling för området.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och syftar till att i samverkan utveckla produktionsprocesser i ASSAR Manufacturing Labs  och ASSAR Quality and Assurance Labs ytterligare, för prioriterade teknikområden i en elektrisk drivlina där stora behov har identifierats. Projektet pågår under perioden 2023-07-01 till 2026-06-30. Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Volvo Cars, Volvo GTO och Aurobay är de initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Arena som deltar i projektet.

Nyhet om NGL: Västra Götalandsregionen satsar stort på ASSAR Labs i Skaraborg – ASSAR Innovation

Läs mer om NGL


Innovationsboost

Är ett utvecklingsprojekt som lägger grunden för ett ASSAR Circular Lab och skapar möjligheter för fortsatt samverkan och innovativ utveckling. Den nya lärmiljön möjliggör visualisering av innovativa idéer samt utveckling och spridning av kunskap kopplat till cirkularitet. Lärmiljön byggs upp enligt modulära koncept för att möjliggöra kommande uppdateringar som håller den relevant i en snabbt föränderlig omvärld. Innovationsboost erbjuder även aktiviteter där samverkan mellan företag, forskare och experter är centralt. Genom möten i ASSAR Industrial Innovation Arena sprids inspiration av och till innovation. Metoder, verktyg, nätverk och event som inspirerar till innovation erbjuds inom fyra insatsområden; Resurseffektiv Produktion, Energiomställning, Digitalisering och Cirkularitet.

Innovationsboost finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Projektet pågår under perioden 2023-05-01 – 2026-08-31. IDC West Sweden, Högskolan i Skövde och Science Park Skövde är de initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Arena som deltar i projektet.

Nyhet om Innovationsboost: ASSAR Industrial Innovation Arena växer – storsatsning på en cirkulär lärmiljö – ASSAR Innovation

Läs mer om Innovationsboost

 


REFUSE

Projektet handlar om att förlänga livslängden på bearbetningsmaskiner i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar. Det kan till exempel handla om att utrustningen ska kunna anpassas och användas till fler typer av produkter. Projektet syftar till att möjliggöra resurseffektiv användning, maximera utnyttjandet och förlänga livslängden för bearbetningssystem genom att utveckla och demonstrera systematiska och virtuella modellbaserade metoder som ska användas i den svenska fordonsindustrin för att tillsammans specificera, motivera, designa och använda rekonfigurerbara och cirkulära bearbetningssystem för flera generationer av produktmodeller.

Projektet finansieras av Vinnova och pågår 2022-11-01 – 2025-10-31. IDC West Sweden, Högskolan i Skövde och Volvo GTO är de initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Arena som deltar i projektet.

Nyhet om REFUSE: Kickoff för projektet REFUSE | IDC | Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin (idcab.se)

LÄS MER OM REFUSE