ASSAR Industrial Innovation Arena växer – storsatsning på en cirkulär lärmiljö

Nyligen beviljades projektet Innovationsboost med totalt 29,8 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Ett helt nytt projekt som syftar till innovation för hållbar omställning hos tillverkande industri, dess värdekedja och teknikföretag.

Innovationsboost kommer att öka företags innovationskapacitet och förmåga att kommersialisera ny kunskap för stärkt konkurrenskraft. Genom satsningen utvecklas innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde ytterligare och stärker sitt fokus på cirkularitet, resurseffektiv produktion, energiomställning och digitalisering. ASSAR Industrial Innovation Arena blir genom detta i än högre grad mötesplatsen där företag, akademi och experter inspireras av och till innovation.

Cirkulärt lab kommer att utvecklas

En ny och cirkulär lärmiljö kommer att byggas upp i ASSAR Industrial Innovation Arena och bredda dagens ASSAR Labs. Idag rymmer ASSAR Labs flera produktionstekniska laboratorium som erbjuder kunskapsutbyten inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor. Det cirkulära labbet, som nu utvecklas inom ramen för Innovationsboost, blir en kompletterande del i ASSAR Labs som möjliggör visualisering av innovativa idéer samt utveckling och spridning av kunskap kopplat till cirkularitet. Lärmiljön byggs upp med hjälp av olika moduler, på så sätt kan den uppdateras och hållas relevant i en föränderlig omvärld.

– Genom att Innovationsboost blivit beviljat kommer vi kunna bygga förmåga tillsammans med den tillverkande industrin så att företagen kan förändra strategier och beteenden, ta innovation och cirkulära lösningar genom sin värdekedja, hela vägen till sina kunder. Det som känns extra bra är att insatserna varaktigt lyfter innovationsförmågan, vilket definitivt kommer att stärka konkurrenskraften inom den tillverkande industrin i regionen, säger Leif Pehrsson, vd, IDC West Sweden AB.

För en hållbar och flexibel framtida industri

I den pågående omställningen behöver många företag ställa om sina affärsmodeller i syfte att uppnå cirkulära flöden. Innovationsboost bidrar med aktiviteter som syftar till att inspirera och visa på goda exempel och metoder i den cirkulära lärmiljön så att företag får insikt och själva kan ta ett kliv för att bli mer cirkulära. Med fokus inom områdena resurseffektiv produktion, cirkularitet och energiomställning, tillsammans med digitalisering som medel för förändring, kommer event och insatser erbjudas industri- och teknikföretag genom projektet. Att jobba med alla dimensioner av hållbarhet leder till ett hållbart företagande och förmågan att möta framtidens krav.

Utvecklingskliv i mognadstrappor

Företagens utveckling kommer i Innovationsboost att följas i mognadstrappor där förflyttningar och effekter visualiseras över tid. Insatser med företag sker med utgångspunkt i ASSAR Industrial Innovation Arena där små och stora företag, industri- och teknikbolag samt akademi samlas kring problem och utmaningar samt sprider och tar del av goda exempel. Målet är att aktiviteterna leder till ökad konkurrenskraft i omställningen och ger förutsättningar för fler att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt.

– Genom detta nya projekt kan vi bygga vidare på mötesplatsen och innovationsarenan ASSAR med större fokus på cirkularitet och resurseffektivitet. Vi lägger än större vikt vid att företagens totala värdekedja möts och inspirerar varandra. Samarbete mellan olika företag, akademi och olika branscher är en nödvändighet i omställningen mot en mer hållbar industri, säger Anna Bruce, projektledare Innovationsboost, IDC West Sweden AB.

Framgångsrik samverkan fortsätter

Projektet startar 2023-05-01 och pågår i 40 månader, till och med 2026-08-31. Samverkar i projektet gör Högskolan i Skövde, Science Park Skövde och IDC West Sweden, tre av initiativtagarna till ASSAR Industrial Innovation Arena som i flera års tid drivit innovations- och utvecklingsprojekt för teknik- och industriföretag tillsammans i arenan. Projektet möjliggörs via finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.

Läs mer om projektet här: Innovationsboost | IDC | Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin (idcab.se)

För mer information om Innovationsboost kontakta

Leif Pehrsson, vd, IDC West Sweden AB
leif.pehrsson@idcab.se
0500-50 25 00


ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Initiativtagare är Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. ASSAR är en del av innovationsmiljön Science Park Skövde.

Högskolan i Skövde är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. Det är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och har cirka 500 anställda, både inom forskning, undervisning och administrativa funktioner.

Science Park Skövde är en kreativ arena för innovation, där de stöttar idéer, utveckling och tillväxt. Med profilområden som IT/tech, smart industri och dataspel, som kräver nytänkande, innovationshöjd och lekfullhet, är det mer än en mötesplats. Science Park Skövde är ett community och ett innovativt ekosystem som möjliggör smarta och hållbara lösningar, digitala tjänster och upplevelser för framtidens samhälle.

IDC West Sweden AB är ett regionalt utvecklingsbolag som arbetar för att stärka konkurrenskraften för Skaraborgs tillverkningsindustri för en hållbar framtida industri. Bolaget ägs av ca 160 små och medelstora industriföretag. IDC drivs utan eget vinstintresse – all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

 

Dela nyheten
twitter facebook linkedin