ASSAR Labs stärker framtidens teknikområden

ASSAR Labs är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för en hållbar framtida industri. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin.

Inom ramen för ASSAR Labs erbjuder vi kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker samt fördjupade dialoger i våra nätverk. Läs mer om de olika delarna i nedan. Du hittar information om kontaktperson på respektive sida – välkommen att kontakta oss!

Du kan även skicka in din intresseanmälan och boka tid för att testa dina produkter eller för att komma och bolla dina behov för framtiden!

SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN

Tillverkningsutrustningar

De här utrustningarna används i olika tillverkningsprocesser kopplade till framtida elektrifierade drivlinor och även andra produkter.

Du hittar mer information och kontaktperson på respektive sida – välkommen att kontakta oss!

Lasersvets

Testning och utvärdering av lasersvetsning. Här kan du få hjälp att utföra svetsning på en detalj samt få utvärdering av svetsen (mikroskopering, hållfasthetsprov).

Ultraljudssvets

Ultraljudssvetsning är en fogningsteknik där man med hjälp av ultraljud sammanfogar två föremål.

Hairpin

Testning och verifiering för eldrivsystem. Här testas tillverkning av elmotorer med hairpin-konfiguration.

Fleroperationsmaskin

I ASSAR Lab finns en bearbetningsmaskin som en del av Hairpin-projektet, som bearbetar hairpins till samma höjd.

Kvalitetssäkringsutrustningar

De här utrustningarna bygger på avancerad teknik och metoder och används för att säkerställa hög standard och kvalitet.

Du hittar mer information och kontaktperson på respektive sida – välkommen att kontakta oss!

CT-skanner

Här testas icke-förstörande provning och kvalitetsförbättring som går att applicera på alla material, såväl organiska och metalliska.

Höghastighetskamera

Med en höghastighetskamera kan man mäta alla tillverkningsprocesser där rörelsen är snabb.

Fluorescerande mätutrustning

Fluorescerande mätutrustning mäter hur ren en yta är.

Röntgendiffraktion för materialanalys

XRD används för att studera struktur, sammansättning och fysikaliska egenskaper hos material.

ESD-skyddat labb med avsyningsutrustning

Vid arbete med elektronik krävs en miljö som är skyddad mot elektrostatiska urladdningar, så kallad ESD-skyddad miljö.

Geometrimätare

Med hjälp av en geometrimätare kan man upptäcka deformationer för kvalitetssäkring ev exempelvis svetsfogar.

Om fordonsindustrins transformation och ASSAR Labs

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. Genom taggen #fordonsindustrinstransformation kan du läsa om flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation. Initiativet ASSAR Labs möjliggörs tack vare finansiering ‌från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ‌och ‌Västra Götalandsregionen via projekten ‌ReactEU Energilagring & Kraftelektronik och ‌Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor.

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Läs mer om Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor.