ASSAR Manufacturing Labs

ASSAR Manufacturing Labs erbjuder kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker samt fördjupade dialoger i våra nätverk.

Utrustningarna används i olika tillverkningsprocesser, bland annat kopplat till framtida elektrifierade drivlinor, och även andra till andra produkter och branscher.

ASSAR Manufacturing Labs är en av flera delar i ASSAR Labs, ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga områden för en hållbar framtida industri. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Du hittar mer information och kontaktperson på respektive sida – välkommen att kontakta oss!

Lasersvets

Testning och utvärdering av lasersvetsning. Här kan du få hjälp att utföra svetsning på en detalj samt få utvärdering av svetsen (mikroskopering, hållfasthetsprov).

Ultraljudssvets

Ultraljudssvetsning är en fogningsteknik där man med hjälp av ultraljud sammanfogar två föremål.

Hairpin

Testning och verifiering för eldrivsystem. Här testas tillverkning av elmotorer med hairpin-konfiguration.

Fleroperationsmaskin

I ASSAR Lab finns en bearbetningsmaskin som en del av Hairpin-projektet, som bearbetar hairpins till samma höjd.

Om fordonsindustrins transformation och ASSAR Labs

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. Genom taggen #fordonsindustrinstransformation kan du läsa om flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation. Initiativet ASSAR Labs möjliggörs tack vare finansiering ‌från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ‌och ‌Västra Götalandsregionen via projekten ‌ReactEU Energilagring & Kraftelektronik och ‌Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor.

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Läs mer om Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor. 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Caroline om du vill veta mer om ASSAR Manufacturing Labs.

Caroline Johansson Thim

Ansvarig ASSAR Manufacturing Labs

0500 – 50 25 23