ASSAR Manufacturing Labs

ASSAR Manufacturing Labs erbjuder kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker samt fördjupade dialoger i våra nätverk.

Utrustningarna används i olika tillverkningsprocesser, bland annat kopplat till framtida elektrifierade drivlinor, och även andra till andra produkter och branscher.

ASSAR Manufacturing Labs är en av flera delar i ASSAR Labs, ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga områden för en hållbar framtida industri. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Du hittar mer information och kontaktperson på respektive sida – välkommen att kontakta oss!

Lasersvets

Testning och utvärdering av lasersvetsning. Här kan du få hjälp att utföra svetsning på en detalj samt få utvärdering av svetsen (mikroskopering, hållfasthetsprov).

Ultraljudssvets

Ultraljudssvetsning är en fogningsteknik där man med hjälp av ultraljud sammanfogar två föremål.

Hairpin

Testning och verifiering för eldrivsystem. Här testas tillverkning av elmotorer med hairpin-konfiguration.

Fleroperationsmaskin

I ASSAR Lab finns en bearbetningsmaskin som en del av Hairpin-projektet, som bearbetar hairpins till samma höjd.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Josef om du vill veta mer om ASSAR Manufacturing Labs.

Josef Adolfsson

Ansvarig ASSAR Manufacturing Labs

0500 – 50 25 25