Laserbaserad tillverkningsteknik

Vid demonstratorn för laserbaserad tillverkningsteknik på ASSAR bygger forskare från Högskolan i Skövde kunskap om lasersvetsning tillsammans med den tillverkande industrin.

– Vid den här demonstratorn adresserar vi problemet med hur man utför en bra svetsning av koppartråd (hairpins) vid tillverkning av en elmaskin. Vi vill åstadkomma en låg resistans för ledning av strömmen och svetsfogen skall också hålla för de påfrestningarna som svetsen utsätts för. Vi undersöker också hur utför man en tillräckligt stark fog för en komponent i en växellåda, säger Tobias Andersson, lektor i maskinteknik vid Högskolan i Skövde.

Forskarna testar olika svetsparametrar i lasersvetsen. Man vill undvika sprickor och porer som försvagar fogen så man undersöker och utvärderar svetsarna genom olika experiment och prov. Forskarna gör även simuleringar i dator för att studera svetsprocessen vilket ger värdefull information om vilka parametrar som styr svetsens beteende.

Företag får hjälp med utvärdering

För dig som företag finns här mycket kunskap och forskning kring lasersvetsning som forskarna gärna delar med sig av. Dessutom kan du få hjälp att utföra svetsning på en detalj som ditt företag vill studera, samt hjälp med att utvärdera svetsen (mikroskopering, hållfasthetsprov mm). I synnerhet riktar sig erbjudandet till företag som vill ha ett långsiktigt samarbete och kanske ingå i ett forskningsprojekt. I dagsläget arbetar man endast med metalliska material i lasersvetsen.

Fördelar med lasersvetsning

Lasersvetsning har fördelen att den generellt inte kräver så mycket energi för att svetsa materialet. Det medför att man inte får så mycket kvarstående deformationer eller spänningar efter svetsningen. Man kan också svetsa tämligen djupt utan att för den delen sprida ut svetsområdet. Lasersvetsning kan även öka produktiviteten då svetsningen kan utföras med högre svetshastighet än andra metoder. Svetsningen utförs också utan att vidröra komponenten vilket kan ge fördelar då man har problem med att nå svetsområdet.

Se en film som visar demonstratorn:


Uppdragsforskning

Är du och ditt företag intresserade av att få hjälp med lasersvetsning? Vi kan hjälpa er med planering, testning och utvärdering. Kontakta Tobias Andersson vid Högskolan i Skövde för ett prisförslag.

För mer information och kontakt:

Tobias Andersson – Högskolan i Skövde (his.se)


Läs mer om Forskningsgruppen QWELD ‌på Högskolan i Skövdes hemsida: www.his.se

Dela nyheten
twitter facebook linkedin