Forskning

Forskning
Ny forskning tar bort flaskhalsar i industrin

Ny forskning tar bort flaskhalsar i industrin

Även framgångsrik industriproduktion har ofta saker att förbättra – och flaskhalsar som sinkar. Men vilken…
Forskning
Ny forskning kan leda till snabbare produktutveckling

Ny forskning kan leda till snabbare produktutveckling

När en ny produkt ska tas fram finns inte sällan olika krav att uppfylla. Det…
Forskare vid Högskolan i Skövde
Forskning
Ny modell utvecklar underhållsarbetet

Ny modell utvecklar underhållsarbetet

Oförutsedda störningar och avbrott i industriell produktion är kostsamma – men ses ofta som en…
Forskare visar optimering och grafer på skärm.
Forskning
Hur ska tillverkande företag kommunicera förbättringsarbete?

Hur ska tillverkande företag kommunicera förbättringsarbete?

Tillverkande företag är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt. En vanlig metod för företagen att…