Ny mjukvara skapar bättre arbetsmiljö och lönsamhet

Industrin är ständigt på jakt på effektiviseringar för ökad lönsamhet. Men hur kan det göras utan att riskera människors hälsa? Aitor Iriondo Pascual, doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, har utvecklat mjukvara som kan användas för att maximera produktivitet och arbetarnas välbefinnande på en och samma gång.

I strävan efter ökad produktivitet är det vanligt att göra optimeringar inom industrin. Alltså att sträva efter den bästa möjliga lösningen på ett eller flera problem. Ingenjörer gör datormodeller av fabriker och försöker hitta bättre sätt att organisera fabriken och dess maskiner för att producera mer till lägre kostnad. En viktig pusselbit i produktion är dock människor och om produktionen inte planeras med hänsyn till människorna kan det på sikt leda till arbetsrelaterade skador.

”Vi vill leva långa och hälsosamma liv”

Den vanligaste metoden för att komma till rätta med eventuella risker för de anställda är att ta hjälp av ergonomer som kan granska regler och begära förändringar i arbetsstationernas utformning för att säkerställa att ingen skadas. Det är tidskrävande, en lång process som riskerar att minska både produktivitet och de anställdas välbefinnande.

Aitor Iriondo Pascual har därför utvecklat en mjukvara som möjliggör analys och optimering av produktivitet och arbetarnas välbefinnande samtidigt.

– Vi vill leva långa och hälsosamma liv. Nu när arbetskraften åldras är ett hållbart arbetsliv viktigare än någonsin. I min forskning inkluderar jag arbetarna i simulerings- och optimeringsprocessen. När en arbetsstation designas beaktas både produktivitet och arbetarnas välbefinnande, säger Aitor Iriondo Pascual.

Win-win när lönsamhet och hälsa går hand i hand

Mjukvaruverktyget kallas för ”Ergonomics in Production Platform” (EPP) och hjälper ingenjörer att utforma arbetsstationer som förbättrar produktivitet och arbetarnas välbefinnande. Företag kan använda verktyget för att automatiskt skapa olika utformningar av arbetsstationer som tar hänsyn till de krav företaget har. Istället för att manuellt testa olika designer kan EPP börja generera dem automatiskt och dessutom lära sig under processen. Med tiden blir utformningen av arbetsstationerna bättre och bättre.

– Detta är en win-win-situation där företag får mer produktiva arbetsplatser samtidigt som arbetarna får en mer hållbar arbetssituation. Vid utvecklingen av EPP har verktyget testats med Volvo Cars och Scania för att optimera designen av olika arbetsstationer såsom svetsstationer, monteringslinjer och logistikplattformar, säger Aitor Iriondo Pascual.

Aitor Iriondo Pascuals forskning är gjord inom forskningsprofilen Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering (VF-KDO). En åttaårig forskningsprofil som fokuserar på att stärka konkurrenskraften inom industrin. Forskningen inom profilen syftar till att tillhandahålla kunskap och innovation inom områden som virtuell utveckling och optimeringstekniker.

Kontakt

Aitor Iriondo Pascual, doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i SkövdeMobil: 0735-516281
E-post: aitor.iriondo.pascual@his.se

Dela nyheten
twitter facebook linkedin