ASSAR Quality Assurance Labs

ASSAR Quality Assurence Labs erbjuder kunskapsutbyte inom kvalitetssäkring av nya tillverkningsmetoder, öppna workshops med visning av nya produktionstekniker samt fördjupade dialoger i våra nätverk.

Utrustningarna bygger på avancerad teknik och metoder och används för att säkerställa hög standard och kvalitet.

ASSAR Manufacturing Labs är en av flera delar i ASSAR Labs, ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga områden för en hållbar framtida industri. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Du hittar mer information och kontaktperson på respektive sida – välkommen att kontakta oss!

CT-skanner

Här testas icke-förstörande provning och kvalitetsförbättring som går att applicera på alla material, såväl organiska och metalliska.

Höghastighetskamera

Med en höghastighetskamera kan man mäta alla tillverkningsprocesser där rörelsen är snabb.

Fluorescerande mätutrustning

Fluorescerande mätutrustning mäter hur ren en yta är.

Röntgendiffraktion för materialanalys

XRD används för att studera struktur, sammansättning och fysikaliska egenskaper hos material.

ESD-skyddat labb med avsyningsutrustning

Vid arbete med elektronik krävs en miljö som är skyddad mot elektrostatiska urladdningar, så kallad ESD-skyddad miljö.

Geometrimätare

Med hjälp av en geometrimätare kan man upptäcka deformationer för kvalitetssäkring ev exempelvis svetsfogar.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Josef om du vill veta mer om ASSAR Quality Assurance Labs.

Josef Adolfsson

Ansvarig ASSAR Quality Assurance Labs

0500 – 50 25 25