CT-skannerutrustning möjliggör oförstörande provning

Sedan december 2021 finns en CT-skannerutrustning på ASSAR Labs. I skannern kan man testa material och göra olika typer av provningar. I labbet delar man gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

– I CT-skannern kan man testa de flesta material, såväl organiska som icke-organiska. Här görs oförstörande provning, kvalitetssäkring och materialanalys, datortomografi och röntgen. Metoden kan komma till nytta inom den tillverkande industrin inom såväl gjutning som formning, bearbetning och sammanfogning, säger Kent Salomonsson vid Högskolan i Skövde.

Kunskapsutbyte kring lasersvetsning och CT-skanning

CT-skannern ingår i den utrustning som byggts upp på ASSAR Labs i syfte att samverka och bygga upp kunskap kring nya viktiga teknikområden och framförallt kring elektriska drivlinor, energilagring och kraftelektronik. Satsningen möjliggörs inom ramen för projektet ReactEU med finansiering av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket med syfte att gynna små och medelstora företag i regionen.

– Vi vill gärna dela med oss av den kunskap och de erfarenheter från arbetet som gjorts i ASSAR kring elektriska drivlinor, i synnerhet elmaskiner, som till exempel analys av svetsade kopparledningar som finns i elmaskinens stator. På ASSAR använder vi också en laserbaserad tillverkningsteknik för att sammanfoga dessa kopparledningar, säger Kent Salomonsson.

Oändliga möjligheter för företag

Förutom inom teknikområdet elektrifiering finns en rad områden där CT-skanning kan användas med stor nytta. Med hjälp av CT-skanning behöver man inte ta sönder materialet för att testa och kvalitetssäkra det, utan röntgenstrålarna i CT-skannern penetrerar materialet på ett helt oförstörande sätt. CT-skannerns datortomografi och 3D-bilder låter oss se rakt in i materialet och på så vis kan vi upptäcka hålrum (porositet) eller andra defekter som t ex sprickor.

– Det finns oändliga möjligheter för alla typer av företag med den här typen av teknik. Man kan bland annat använda det till att generera olika typer av mikrostrukturer i material som i sin tur kan användas för att utbilda personal, man kan undersöka material som används till implantat i käkar och tänder, man kan testa polymera produkter, undersöka limträfogar, rostfria material, kretskort kan skannas efter defekter, man kan också validera processer och sina kvalitetsvärdekedjor, säger Kent Salomonsson.

Ett konkret exempel: Towe elektronik

ToWe Elektronik jobbar med konstruktion och produktion av framför allt kretskort. De tog chansen att analysera ett av sina kretskort i den CT-skanner som finns på ASSAR Industrial Innovation Arena. Tack vare analysen kan de kvalitetssäkra sin produkt innan en större serieproduktion drar igång. Så här ser deras kretskort ut efter att Kent Salomonsson och forskargruppen QWELD vid Högskolan i Skövde hjälpt företaget med en skanning och analys:

Skannat kretskort, skanningen utförd av forskargruppen QWELD vid Högskolan i Skövde.

Bild över lödning i kretskort, skanningen utförd av forskargruppen QWELD vid Högskolan i Skövde.

Hur går det till att testa en produkt i CT-skannern?

– Om du som företag är intresserad av att testa produkter i CT-skannern på ASSAR, tar du en första kontakt med vår kontaktperson nedan. Sedan sätter vi upp ett möte där vi går igenom din problemställning och kommer med förslag på de typer av analyser som skulle vara aktuella. Det kan röra sig både om förstörande (laserbearbetning) och oförstörande testning (CT-skanner). Vi skriver de avtal som behövs, du får en prisbild, och efter det bestämmer vi storlek och vikt på det som ska testas och bokar en tid då vår operatör skannar din produkt. Du kan vara med vid CT-skanningen om du vill, eller så skannar vi dina produkter och levererar sedan resultatet under ett avslutande möte, säger Kent Salomonsson.

Hör Jan Alexandersson på Rekordverken berätta om vad de testar i CT-skannern:

Kontakt

Vill du veta mer om möjligheterna med oförstörande provning, kvalitetssäkring och materialanalys med hjälp av CT-skanning?
Kontakta Josef Adolfsson på IDC West Sweden AB,
Tfn: 0500-50 25 25,
E-post: josef.adolfsson@idcab.se

Läs mer detaljerad information (Pdf): Assar labs CT-skanner


Utrustningen har möjliggjorts via projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik, finansierat av ‌Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

VGRLogo

Dela nyheten
twitter facebook linkedin