ASSAR Circular Labs

ASSAR Circular Labs är en cirkulär lärmiljö som driver samverkan och bygger kunskap om cirkularitet för en hållbar framtida industri. Syftet är att utmana dagens arbetssätt och stimulera nya sätt att jobba som är mer cirkulära.

Här skapas möjligheter för innovativ utveckling och spridning av kunskap kopplat till cirkularitet. Stora och små teknik- och industribolag samverkar med akademin i innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde. Varje labb i ASSAR Circular Labs är en egen modul som fokuserar på att visualisera en särskild omställning eller ett särskilt ämne. Där får du mer information om den enskilda omställningen, utforska goda exempel och ta del av visualisering av området tillsammans med en teoretisk bakgrund. Du får även rådgivning om olika insatser för att hjälpa dig och ditt företag ta nästa utvecklingssteg kopplat till det aktuella området.

Några exempel på vad som kommer att visualiseras i miljön är;

  • Energiomställning
  • Hållbara tillverkningsmetoder
  • Cirkulära Affärsmodeller
  • Återtagning av material, spill- och restströmmar
  • Återtillverkning av produkter
  • Klimatberäkningar
  • Cirkulär innovation och utveckling

Bygger för förändring

Lärmiljön byggs upp modulärt, i olika delar, för att hela tiden kunna uppdateras och vara relevant i en snabbt föränderlig omvärld. I satsningen jobbar projektparterna Högskolan i Skövde, Science Park Skövde och IDC West Sweden tillsammans med företag med att ge förutsättningar och kunskap om metoder och lösningar som leder till innovation. Det gemensamma fokuset är att bygga gemensam förmåga kring effektiva och cirkulära lösningar för den tillverkande industrin.


ASSAR Circular Labs möjliggörs av projektet Innovationsboost  som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.

 

Storsatsning på en cirkulär lärmiljö

En ny och cirkulär lärmiljö kommer att byggas upp i ASSAR Industrial Innovation Arena och bredda dagens ASSAR Labs.

Om ASSAR Circular Labs

Läs mer om det långsiktiga målet är att ASSAR Circular Labs.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Victoria eller Anna om du vill veta mer om ASSAR Circular Labs.

Victora Korth

Industriutvecklare, IDC West Sweden

0500-50 25 00

Anna Bruce

Projektledare, IDC West Sweden

0500-50 25 29