ASSAR Circular Labs

ASSAR Circular Labs är en cirkulär lärmiljö som driver samverkan och bygger kunskap om cirkularitet för en hållbar framtida industri. Syftet är att utmana dagens arbetssätt och stimulera nya sätt att jobba som är mer cirkulära.

Här skapas möjligheter för innovativ utveckling och spridning av kunskap kopplat till cirkularitet. Stora och små teknik- och industribolag samverkar med akademin i innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde.

Lär dig mer om cirkularitet

Varje labb i ASSAR Circular Labs är en egen modul som fokuserar på att visualisera en särskild omställning eller ett särskilt ämne. Där får du mer information om den enskilda omställningen, utforska goda exempel och ta del av visualisering av området tillsammans med en teoretisk bakgrund. Du får även rådgivning om olika insatser för att hjälpa dig och ditt företag ta nästa utvecklingssteg kopplat till det aktuella området.

Bygger för förändring

Lärmiljön byggs upp modulärt, i olika delar, för att hela tiden kunna uppdateras och vara relevant i en snabbt föränderlig omvärld. Vill du vara med och forma framtiden i ASSAR Circular Labs? Hör av dig så tittar vi på möjligheter att bli del i den cirkulära lärmiljön. Mer information hittar du via länken nedan.

Forma framtiden i ASSAR Circular Labs

Energiomställning

Energiomställningen är central för att möta upp klimatutmaningen och elsektorn spelar en väsentlig roll i övergången till ett mer hållbart samhälle.

Rekonfigurerbar Produktion

Rekonfigurerbarhet handlar om att arbeta med moduler för att nyttja resurser bättre, snabbare introducera nya produkter, och bättre möta föränderliga krav.

Cirkulära affärer & tjänster

Cirkulär ekonomi innebär att du använder cirkulära affärsmodeller för att via kretslopp ta tillvara resurser som redan tagits i anspråk.

Återtillverkning

Återtillverkning är en process där man tar tillvara på använda produkter eller deras komponenter och genom industriella metoder återställer dem till likvärdigt nyskick.

Klimatberäkning

Klimatberäkningar är verktyg för företag att förstå deras påverkan på klimatet. Genom att analysera och mäta utsläpp av växthusgaser kan den negativa påverkan på miljön minskas.

Restflöden

Restflöden och restströmmar förekommer inom i stort sett all industri och det som vanligtvis kallas spill kan i stället ses som resurs och råvara.

Om ASSAR Circular Labs

Läs mer om ASSAR Circular Labs och syftet med satsningen.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Victoria eller Anna om du vill veta mer om ASSAR Circular Labs.

Victora Korth

Industriutvecklare, IDC West Sweden

0500-50 25 00

Anna Bruce

Projektledare, IDC West Sweden

0500-50 25 29


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.