Återtillverkning

Det finns ett flertal cirkulära affärsmodeller och återtillverkning är en av dem. Återtillverkning är en process där man tar tillvara på använda produkter eller deras komponenter och genom industriella metoder återställer dem till likvärdigt nyskick.

Det innebär att produkterna eller komponenterna renoveras, repareras, återställs eller uppgraderas för att uppfylla de ursprungliga tillverkningsspecifikationerna eller till och med överträffa dem. Ofta leder återtillverkning även till att produkten som åter sätts på marknaden kommer med en garanti på samma sätt som för en nytillverkad, motsvarande produkt.

Förläng produktens livslängd

Återtillverkning bidrar till att förlänga livscykeln för produkter och material. Det finns i dag ett flertal områden och branscher där processer kring återtillverkning har arbetats fram över tid. Som till exempel möbler och inredning, elektronik, fordonskomponenter, textilier. Design, logistikflöden, spårbarhet, produktionsprocess, marknad är några av de områden som du bör ta hänsyn till i arbetet med återtillverkning och ett sätt att se det större perspektivet.

Flödet och processen

Här beskrivs en vanlig process för en återtagen produkt, i detta fall är produkten en möbel:

 1. Inspektion
  Produkten inspekteras för bedömning av skick samt för att identifiera eventuella defekter eller skador.
 2. Rengöring
  Produkten rengörs för att avlägsna smuts och andra eventuella föroreningar.
 3. Demontering
  Produkten demonteras för att separera och sortera olika komponenter och material. Detta steg är avgörande för att effektivt kunna återanvända eller återtillverka specifika delar.
 4. Lagring
  Komponenter och material lagras mellan olika steg av återtillverkningsprocessen. Detta kan vara nödvändigt om det krävs ytterligare bearbetning eller om reservdelar behöver beställas.
 5. Bearbetning
  Eventuella nödvändiga reparationer eller uppgraderingar utförs på komponenterna. Detta kan inkludera slipning, svetsning, lackering eller andra processer beroende på produktkategori.
 6. Montering
  Komponenterna monteras till en produkt i nyskick eller i uppgraderat skick.
 7. Slutkontroll
  Produkterna testas för att säkerställa att de uppfyller kvalitets- och funktionskrav innan de levereras till kunden. Många gånger kan det ingå en garanti för den återtillverkade produkten.

Illustration: Louise Quistgaard, RISE Källa: Cirkularitet.se

Återtillverkning befinner sig i den tredje loopen enligt illustrationen från RISE här intill, och innebär att produkten får ett förlängt liv.

Om du vill lära dig mer

Cirkularitet.se är en en webbplats som drivs av ett flertal projekt kopplade till cirkularitet och möbler. Där byggs kunskap gemensamt som finns tillgänglig för alla. Du kan lära dig mer om att mäta cirkularitet, hur regioner inreder med cirkulerade möbler och om det är möjligt att skänka bort företagets möbler till en förskola. Där finns även olika snabbfakta, som helt enkelt är snabba och lätta fakta om cirkularitet och möbler.

Läs mer på Cirkularitet.se

Här är länkar till andra källor vi hämtat information från, för att skapa denna text om återtillverkning: Återtillverkning – ett viktigt verktyg för en cirkulär ekonomi | RISE, Cirkulär Ekonomi, cirkularitet.se.


Exempel på hur det fungerar

Ett exempel på hur företag kan jobba med återtillverkning är Ire Möbel i Tibro som tillverkar soffor. De jobbar med tidlös, hållbar kvalitet i såväl design som produktion.

Nyligen presenterade de sitt hållbarhetserbjudande Ire Reko där kunden kan byta in sin gamla soffa vid köp av en ny. Ett bra exempel på en cirkulär återbruksmodell som mottagits väl på marknaden.

LÄS MER IRE MÖBELS REKO ERBJUDANDE


Ta klivet!

Workshops, verktyg, arbetssätt och coachning, det är några av de insatser som erbjuds i ASSAR Circular Labs i Skövde. Du är varmt välkommen på ett besök för att uppleva utställningen på plats tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Kopplat till återtillverkning finns några verktyg och aktiviteter som är särskilt intressanta för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder en workshop vid namn ”Starta din återtillverkning” där vi kartlägger vägen till återtillverkning där verktyg, metoder och genomförande anpassas från fall till fall för bästa möjliga utfall. Den består av följande steg:

 • DESIGN
  Genom att ta sig an designprocessen ut perspektivet återtillverkning kan du förbereda inför framtida återtag av produkter. Alternativt anpassa befintliga produkter för möjlig återtillverkning.
 • PRODUKTIONSPROCESS
  I detta steg genomlyser vi produktionen för att fastställa ett nuläge, för att sen ta reda på vilka eventuella anpassningar som krävs för att möjliggöra återtag i en industriell process.
 • LOGISTIKFLÖDEN
  För en effektiv återtillverkning krävs logistiska lösningar i samtliga led. I detta steg identifieras flaskhalsar och nyckelpartners.
 • SPÅRBARHET
  Här skapar du dig en bild av nuläget gällande spårbarheten för den aktuella produkten, samt identifierar steg för vidare arbete.

Den här modulen, Återtillverkning, stöttar Agenda 2030 genom de globala målen:

LÄS MER OM ASSAR CIRCULAR LABS


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars, Johan eller Victoria om du vill veta mer om Återtillverkning.

Lars Tööj

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 10

Johan Wahn

Industriutvecklare Tillverkning

0500-50 25 27

Victoria Korth

Industriutvecklare Tillverkning

0500-50 25 18