ASSAR_Circular_Labs

Forma framtiden i ASSAR Circular Labs

Nu finns det möjlighet för företag som tagit kliv i frågan om cirkulär omställning att ta plats i ASSAR Circular Labs. Jobbar du med en cirkulär affärsmodell? Eller har du genomfört hållbar energiomställning eller klimatberäkningar? Har du ett ämne som behöver belysas och samverka kring kopplat till cirkularitet? Inspirera andra med ditt hållbara företagande i den nya cirkulära mötesplatsen i ASSAR Circular Labs.

ASSAR Circular Labs är en cirkulär lärmiljö som driver samverkan och bygger kunskap om cirkularitet för en hållbar framtida industri. Miljön växer fram i ASSAR Industrial Innovation Arena och är en del av ASSAR Labs.

Inspirera andra med ditt goda exempel

I ASSAR Circular Labs finns möjligheten för industri- och teknikföretag att ta plats för att inspirera andra och visa vägen. Miljön visar flera exempel på hållbara omställningar och kommer hela tiden att förändas och uppdateras för att hålla sig relevant i en snabbt föränderlig omvärld. Vi tar gärna en dialog om hur du kan delta och synas i ASSAR Circular Labs. För att vara del i någon av modulerna är du ett teknik- eller industriföretag och har tagit ett kliv i frågan om cirkulär omställning. Eller är en aktör som verkar för cirkulär industriell- och samhällelig hållbar omställning.

Anna Bruce, projektledare Innovationsboost

– Det här är en riktigt spännande och viktig satsning där vi lägger stor vikt vid att företags totala värdekedja möts och inspirerar varandra när ASSAR Circular Labs växer fram. Samverkan mellan olika företag, akademi och branscher är en nödvändighet i omställningen mot en mer hållbar industri där förutsättningarna hela tiden förändras, säger Anna Bruce, projektledare Innovationsboost, IDC West Sweden AB.

Miljön kommer att förändras över tid och att synas i ASSAR Circular Labs behöver alltid starta i en dialog med teamet på plats. Vi är alltid nyfikna på cirkulära utvecklingssteg och du är välkommen att höra av dig med dina idéer!

Skicka in en intresseanmälan för ASSAR Circular Labs

Om du vill veta mer

Hör av dig till Anna eller Victoria om du vill veta mer.

Anna Bruce
Industriutvecklare innovation | Projektledare Innovationsboost
0500-50 25 29
anna.bruce@idcab.se

Victoria Korth
Industriutvecklare innovation | Ansvarig för ASSAR Circular Labs
0500-50 25 18
victoria.korth@idcab.se


ASSAR Circular Labs drivs inom ramen för projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

Läs mer om ASSAR Circular Labs
Dela nyheten
twitter facebook linkedin