ASSAR_Circular_Labs

Om ASSAR Circular Labs

ASSAR Circular Labs

ASSAR Circular Labs är en cirkulär lärmiljö som driver samverkan och bygger kunskap om cirkularitet för en hållbar framtida industri. Syftet är att utmana dagens arbetssätt och stimulera nya sätt att jobba som är mer cirkulära.

Här skapas möjligheter för innovativ utveckling och spridning av kunskap kopplat till cirkularitet. Stora och små teknik- och industribolag samverkar med akademin i innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde. Här har industri- och teknikföretag en naturlig arena att mötas, inspireras och utveckla strategier för att integrera cirkulära lösningar genom hela värdekedjan.

Flera olika omställningar visualiseras

Varje labb är en egen modul som fokuserar på att visualisera en särskild omställning eller ett särskilt ämne. Där får du mer information om den enskilda omställningen, utforska goda exempel och ta del av visualisering av området tillsammans med en teoretisk bakgrund. Du får även rådgivning om olika insatser för att hjälpa dig och ditt företag ta nästa utvecklingssteg kopplat till det aktuella området.

Några exempel på vad som kommer att visualiseras i miljön är;

  • Energiomställning
  • Hållbara tillverkningsmetoder
  • Cirkulära Affärsmodeller
  • Återtagning av material, spill- och restströmmar
  • Återtillverkning av produkter
  • Klimatberäkningar
  • Cirkulär innovation och utveckling

Bygger för förändring

Lärmiljön byggs upp modulärt, i olika delar, för att hela tiden kunna uppdateras och vara relevant i en snabbt föränderlig omvärld. I satsningen jobbar projektparterna Högskolan i Skövde, Science Park Skövde och IDC West Sweden tillsammans med företag med att ge förutsättningar och kunskap om metoder och lösningar som leder till innovation. Det gemensamma fokuset är att bygga gemensam förmåga kring effektiva och cirkulära lösningar för den tillverkande industrin.

Innovationskapacitet och kommersialiserad kunskap

Det långsiktiga målet är att ASSAR Circular Labs ska vara mötesplatsen för individer från olika företag och branscher och arenan där de tar utvecklingskliv både vad gäller produkt, process och metod. Att möta framtiden med mer cirkulära och hållbara lösningar kräver samverkan, inspiration och gemensamt lärande mellan företag, branscher och akademi. Omställningen är nödvändig och ASSAR Circular Labs fyller en viktig funktion som mötesplatsen där innovationskapacitet och kommersialisering av ny kunskap växer fram.

Event och inspiration

I anslutning till ASSAR Circular Labs kommer även en rad event, workshops och andra inspirerande aktiviteter att erbjudas företag. Lärmiljön delar lokal med ASSAR Material Labs och Material ConneXion Skövde som är både en utställning och en materialdatabas och ligger alldeles invid mötesplatsen ASSAR Industrial Innovation Arena. Inom ramen för ASSAR Labs finns även ASSAR Research and Technology Labs som har fokus på tillämpad forskning för industrin och ASSAR Manufacturing Labs och ASSAR Quality Assurance Labs med fokus på framtidens teknikområden för elektrifierade drivlinor.

En del i ASSAR Industrial Innovation Arena och ASSAR Labs

Projektet Innovationsboost är ett av flera projekt och initiativ som äger rum inom ramen för ASSAR Industrial Innovation Arena. Initiativtagare till innovationsarenan är Science Park Skövde, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Volvokoncernen, Volvo Car Corporation och Aurobay. ASSAR Labs möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga områden för en hållbar framtida industri. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin.


ASSAR Circular Labs möjliggörs av projektet Innovationsboost  som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.

 

Dela nyheten
twitter facebook linkedin