AI ger industrin stora konkurrensfördelar

Högskolan i Skövde har samarbetat med det tillverkande stålföretaget Outokumpu i Avesta. Med hjälp av AI har man gått igenom företagets produktionsdatamängd och analyserat samband för att hitta kvalitetsdefekter, minska kostnader och minska mängden skrot. Under våren installeras en demonstrator på ASSAR där du kan testa denna AI-forskning i praktiken.

Forskningsprojektet DataFlow startade med att Högskolan i Skövde och företaget Outokumpu ville veta mer om de samband som fanns i företagets stora produktionsdatamängd. Enkelt förklarat kan man säga att Högskolan fick tillgång till hela Outokumpus produktionsdatamängd från 20 år tillbaka som man började analysera med hjälpa av AI.

– Normalt sett sysslar en produktionstekniker eller en produktionsspecialist med att analysera produktionsdata. AI passar jättebra till den typen av arbete, för det kan tugga i sig stora mängder data och försöka hitta samband som inte så lätta att se annars, säger Gunnar Mathiason, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde.

– Med en mänsklig hjärna kan man lätt se en mindre datamängds A till B-koppling men om både C,D,E och F är inblandade i olika kombinationer är det väldigt svårt att se vad som ger vad. Därför började vi fundera på hur man kan förstå orsakssamband mellan vad som händer i maskinerna, i produktionen och vad som kommer ut ur produktionslinjen, säger Gunnar Mathiason.

Prediktion ger stora fördelar

På företaget Outokumpu har den här typen av analysarbete med storskalig data både inneburit en utmaning och samtidigt en väldig möjlighet.

– Stålföretagen generellt i Europa har under väldigt lång tid samlat på sig mycket data, och var tidiga med processmätning generellt. Vi har väldigt stora datamängder av det vi tillverkar. I framtiden kan vi använda all den datan för att prediktera kvalitetsutfall redan innan produkten är klar och det tror jag kan ge oss stora fördelar, säger Joakim Ebervik, processutvecklare på Outokumpu.

Minskar mängden skrot

Den stora nyttan med att använda AI inom tillverkningsindustrin är att man på så sätt kan minska mängden skrot i produktionen. När det blir fel inom stålindustrin är det framför allt stora metallmängder som måste kasseras eller smältas om. Det innebär stora utsläppskostnader men också stora ekonomiska kostnader vilket i sin tur gör produkten dyrare.

– Jag tror att de här verktygen ger industrin en konkurrensfördel. Nu pågår det en slags AI-kapplöpning i hela världen, och vi forskare bidrar med det vi är experter på för att inte låta vår industri här komma efter. Som forskare tycker jag att det är jätteroligt att jobba ihop med industrin, både för att lära mer om deras processer och deras kunnande och för att vi forskare kan dela med oss av vårt expertis – då uppstår ny kunskap, och det är det som driver mig, säger Gunnar Mathiason.

Läs mer om projektet DataFlow – Finding patterns in new data flows (EN) - längst ner på sidan.
Dela nyheten
twitter facebook linkedin