Jobbigt på jobbet, hur är din hjärnas arbetsmiljö?

I ett nytt projekt ska forskare ta reda på vilka åtgärder som verkligen fungerar för att skapa en bra arbetsmiljö för våra hjärnor – en god kognitiv ergonomi. Uppdraget kommer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap och ska resultera i en konkret och användbar kunskapssammanställning.

Kognitiv ergonomi handlar om att göra arbetsplatser och uppgifter anpassade efter hur vår hjärna fungerar. Det handlar om att skapa förhållanden där vi lättare kan tänka, koncentrera oss, lära oss och fatta beslut. Målet är att förbättra hur vi jobbar och öka vår trivsel på arbetsplatsen, samtidigt som vi minskar risken för problem som utbrändhet.

Ska ta fram konkreta åtgärder

Peter Thorvald är biträdande professor i integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde och expert på kognitiv ergonomi och kognitiv arbetsbelastning i tillverkande industri. Han berättar att det finns god kunskap om vad som upplevs kognitivt belastande men att det idag saknas en sammanställning över vilka konkreta åtgärder som kan utföras för att få resultat.

– Vi behöver ta hänsyn till vad man som arbetsgivare kan ha kontroll över. Saker som arbetsplatsutformning, ljusförhållanden och skiftgångar kan man ju absolut påverka men det är svårare för en arbetsgivare att påverka en individs sömnvanor eller intag av mat och dryck till exempel, vilket vi vet kan ha stor påverkan, säger Peter Thorvald.

Kunskapsunderlag: 8000 forskningsartiklar

Peter Thorvald kommer tillsammans med tre andra forskare från Chalmers, Försvarshögskolan och KTH gå igenom forskning som tidigare gjorts inom området och leta efter faktorer som visats påverka den kognitiva ergonomin på arbetsplatser. De gör just nu en första sållning i litteraturen och det är en hel del att gå igenom. Utifrån nästan 8000 forskningsartiklar ska de ta fram de mest relevanta resultaten.

– Vi kommer sammanfatta den mest relevanta litteraturen och sammanställa de åtgärder som är testade med positivt resultat.

Positivt för såväl arbetstagare som arbetsgivare

Peter Thorvald hoppas att det ska bli en konkret och användbar kunskapskälla för alla som är engagerade i arbetsmiljöarbete. Och en bra kognitiv ergonomi är positivt för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

– För individen är det naturligtvis bra att ha ett kognitivt stimulerande arbete utan att vara överbelastad. Det växer vi av som människor och de kognitiva förmågorna tränas på samma sätt som den fysiska kroppen kan tränas upp. För arbetsgivaren leder en frisk, glad och positiv personal till bättre resultat, ökad konkurrenskraft och bättre produkter.

Resultatet presenteras i en kunskapssammanställning runt årsskiftet 2024–2025.

Forskarna som anlitats för uppdraget är:

  • Peter Thorvald, PhD, Bitr. professor, Högskolan i Skövde
  • Cecilia Berlin, PhD, docent, Chalmers Tekniska Högskola
  • Gisela Bäcklander, PhD, forskare, Försvarshögskolan
  • Pernilla Ulfvengren, PhD, docent, KTH

Kontakt

Peter Thorvald, biträdande professor i integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde
Telnr: 0500-448543
E-post: peter.thorvald@his.se

Dela nyheten
twitter facebook linkedin