Juni 20

Accelerera din resa mot Net Zero!

Vill ditt företag också accelerera sin resa mot Net Zero? Vill du ingå i ett kluster med bolag och organisationer med samma mål? Då är den här träffen något för dig. Tillsammans skapar vi lösningar och lärdomar för att bekämpa klimatförändringarna.

När: 20 juni, tid för aktiviteten kommer inom kort
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b, Skövde

Om Net Zero

Net Zero innebär att utsläpp av växthusgaser till atmosfären ifrån människors aktiviteter balanseras med upptag av koldioxid (negativa utsläpp) i densamma storlek under en specifik tidsperiod. För ett bolag innebär detta ett tillstånd där aktiviteterna i dess värdekedja inte resulterar i någon nettopåverkan på klimatet ifrån utsläpp av växthusgaser. Vilket betyder att ett företag bör minska sina absoluta utsläpp över hela sin värdekedja i så stor uträckning som möjligt, och samtidigt hitta möjligheter för negativa utsläpp som täcker (minst) de utsläpp som i dagsläget eller i framtiden inte går att förminska. Detta för att stödja målet om att begränsa den globala temperaturökningar till 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriell tid, enligt överenskommelse vid klimatmötet i Paris 2015.

– Samarbete är vägen framåt och öppnar vägar för nytänkande, kunskapsutbyte och innovation. Vi vill göra en gemensam satsning och ha med oss andra på tåget för att tillsammans arbeta mot Net Zero, säger Jesper Hultman på Aurobay.

Om  träffen

Denna träffa initieras och drivs av Aurobay i samverkan med IDC. Vi vill tillsammans bli bättre på att skapa hållbara affärer samt nå Net Zero, dela med oss av erfarenheter, skapa lösningar, produkter eller tjänster som inte finns idag eller är outnyttjade. Tillsammans skapar vi en gemensam yta för radikal innovation som hjälper oss att accelerera resan mot Net Zero.

Vill du ingå i ett kluster med bolag och organisationer med samma mål? Du får möjlighet att presentera ditt företag och de utmaningar ni står inför när det gäller Net Zero. Välkommen på en första träff!

Kontakt

Tobias Björck, IDC West Sweden, tobias.bjorck@idcab.se


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin