Maj 28

AI-workshop | Modellera processer från produktionsdata för processförbättring

Vill du förstå mer om hur du kan börja använda produktions- och processdata för att genom AI få ny insikter om din produktion? Då är denna workshop för dig.

När: Tisdagen den 28 maj, kl 09:00 – 12:00
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
För dig: som arbetar med tillverkningsanalys och processförbättringar, eller om du vill veta mer om hur du kan dra nytta av AI på ett enkelt sätt.

BOKA DIN PLATS

För många tillverkningsprocesser samlas mycket data in för processtyrning, kvalitetsuppföljning och för produktionslogistik, men bara en liten del av denna data används vanligtvis för processanalys. Det kan bero på att relevant data finns utspridd i olika system eller att det är svårt att koppla produktidentifikationer i data över produktionskedjor. Men även med data väl tillgängligt kan det vara svårt att veta hur man skall dra nytta av den data man har.

Konkreta exempel från industrin

Denna workshop presenterar ett antal genomförda projekt som exempel på där AI använts för att bättre förstå och förbättra olika tillverkningsprocesser inom stålindustrin. Det handlar om projekt som fångar operations- och produktionsbeteenden och genom detta möjliggör nya insikter, baserat på data från både hela produktionskedjor och enskilda operationer. Vi går igenom möjligheter, utmaningar och erfarenheter, för att på det sättet kunna ge dej en snabbare och bättre start – eller en fortsättning på – att kunna dra nytta av AI på ett relativt enkelt sätt.

För mer information, kontakta:

Gunnar Mathiason, gunnar.mathiason@his.se


Aktiviteten anordnas inom ramen för projektet Shiftlabs.
This project has received funding from the European Union’s Digital Europe Programme under grant agreement No 101083691.

Dela
twitter facebook linkedin