Februari 4

Workshopserie: Design Thinking

Under våren 2020 hålls en workshopserie (8 tillfällen) i Design Thinking på ASSAR med start den 4 februari och slutdatum den 26 maj 2020. Facilitator är Benny Johansson från Science Park Skövde.

Benny, vad är Design Thinking?

– Design Thinking är en verktygslåda för problemlösning i grupp. Metoderna har användarfokus och man lägger stor vikt vid att förstå omständigheterna kring utmaningen eller problemet. Allt för att kunna sjösätta en riktigt bra lösning på kortast möjliga tid. Design Thinking möter den ökade förändringstakt som verksamheter idag står inför. Metoderna är väl beprövade och har praktiserats i bland annat Silicon Valley i snart 40 år och den sprids nu med blixtens fart till de flesta branscher. Svenska myndigheter och kommuner tittar mycket på hur de ska kunna ta tillvara på Design Thinking som förändringsmetod.

Hur kommer workshopserien på ASSAR se ut?

– Varje träff har ett tema. Vi börjar med en crash course som ger en snabb sammanfattning av vad hela kursen går ut på. Därefter kommer du att få jobba med din egen utmaning och vi går igenom varje fas steg för steg. Du får praktisk träning i tekniker för att bättre skapa förståelse för användarnas behov innan man rusar in på lösningsförslag. Längre fram kommer vi att titta på hur enkla prototyper kan användas för bättre kommunikation och testning av idéer för snabba utvärderingar, så att man kan träffa mer rätt med sin lösning, oavsett på vilket sätt man skapar värde för sin kund.

Datum för vårens workshopserie i Design Thinking:

  • 4 februari– Introduktion Design Thinking: Vi tittar på vad Design Thinking kan innebära för dig som medarbetare och din organisation som helhet, det vill säga vad du kan förvänta dig av det här introduktionspaketet. (Bjud med din chef eller någon som arbetar i din närhet. Det är alltid bra att ha någon att bolla med på hemmaplan).
  • 18 februari – Facilitering: Vi arbetar igenom grunderna för ledning/facilitering av ”tänka tillsammans-möten”. Målsättningen är att ta tillvara på alla mötesdeltagares kreativitet, kunskaper och erfarenheter.
  • 3 mars och 17 mars – Inspiration: Vi lär oss att titta in i utmaningen för att få insikter, förstå och kunna empatisera. Målsättningen är att komma fram till ”rätt” frågeställning.
  • 31 mars och 18 april – Idéering: Här omvandlar vi våra insikter till nya lösningar ur ett användarperspektiv. Vi utforskar både brett och djupt. Vi lär oss också att använda prototyping som ett verktyg, för att visualisera idéer så att övriga teammedlemmar kan bygga vidare på dem + metoder och arbetssätt.
  • 12 maj  och 26 maj – Implementering: Skördedags! Nu är det dags att realisera våra lösningar och ta dem till användarna för testning och fortsatt utveckling. Även här kommer prototyping vara ett centralt arbetssätt + metoder och arbetssätt.

OBS! Workshopserien har ett begränsat antal platser så anmäl dig redan nu.

För mer information och anmälan, kontakta:

benny.johansson@scienceparkskovde.se 
Tfn: 0708-654354

 

Dela
twitter facebook linkedin