Oktober 22

Digital Näringslivsfrukost (Sweden Game Conference)

I samband med Sweden Game Conference bjuder vi in till en digital Näringslivsfrukost tillsammans med Näringslivsforum i Skövde och Sweden Game Arena. Var med digitalt och få inblick i vad som händer på konferensen och lär dig mer om möjligheter med gamification.

När: Torsdagen den 22 oktober kl. 07:30 – 09:00
Var: Online, vi skickar en länk till den e-postadress du uppger när du anmäler dig.
För: dig som är intresserad av möjligheterna med spelifiering – går att applicera i alla branscher och verksamheter

Innehåll

Magnus Ling från Sweden Game Arena inleder och berättar om Sweden Game Conference. Efter det får vi ta del av en spännande föreläsning av Adam Palmquist som kommer prata spelifiering (gamification), vilket innebär att man använder spelmekanismer inom verksamheter som normalt inte använder detta. Adam Palmquist föreläser om hur spelifiering kan bidra till högre motivation och ökat lärande. Syftet är att skapa mer dialog och upptäcka vilka möjligheter det finns med spelmekanismer inom era verksamheter. Avslutningsvis kommer Mats Wiktorsson från Wincent Marketing samt Mats Olsson, VD Next Skövde presentera projektet ”Storverk i småstadsmiljö”.

Dela
twitter facebook linkedin