September 16

Disputation: Augmented Reality Smart Glasses as Assembly Operator Support

Forskaren Oscar Danielsson försvarar sin avhandling ”Augmented Reality Smart Glasses as Assembly Operator Support – a Framework for Enabling Industrial Integration”. Disputationen sker på ASSAR Industrial Innovation Arena men sänds även via Zoom.

När: Fredagen den 16 september, kl. 10:00 – 14:00
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B, Skövde
Kolla digitalt här!

Sammanfattning

Tillverkningsindustrin ser omfattande förbättringar i produktivitet och flexibilitet när den fjärde industriella revolutionen fortsätter att vecklas ut. Men trots förbättrad be-räknings- och automationskapacitet så finns det fortfarande en roll för operatörer i Industri 4.0, vilket speglas i konceptet Operatör 4.0. Ökad produktivitet och mer kon-kurrens på en global marknad har bidragit till att öka tillverkningens komplexitet och de kognitiva krav som sätts på operatörer. En teknologi som kan stödja operatörer i det nya produktionslandskapet är förstärkt verklighet (engelska ”augmented reality, AR), specifikt den huvudburna varianten i formen av smarta AR glasögon (ARSG). Med ARSG kan operatörer ta emot information interaktivt, i realtid, överlagt på deras verkliga miljö och utan att behöva använda händerna. ARSG är en framväxande teknologi som blir alltmer mogen och det finns tidiga exempel på där de används inom tillverkningsindustrin; men ARSG är ännu inte vitt spridda.

I och med att ARSG är en framväxande teknologi så finns det fortfarande osäkerhet kring hur ARSG kan integreras likt annan produktionsutrustning i monteringslinjer. När den aktuella litteraturen analyserades så identifierades det ett behov av mer kunskap relaterat speciellt till beredningsperspektivet, att praktiskt integrera ARSG på industrigolvet i ett långt perspektiv. Målet med den här avhandlingen är därför att skapa ett ramverk som stödjer industrin i strategiska och praktiska beslut i integrering av ARSG i produktion som ett stödverktyg för monteringsoperatörer. Ramverket är de-signat för att vägleda industriella beslutsfattare i utvärderingen av lämpligheten av ARSG som stöd i en monteringsstation och att vidare ge specifika rekommendationer och motiveringar för handlingar att utföra. Det har två huvudperspektiv, operatörerna som använder ARSG och beredarna som utför integrationsarbetet in i produktionssystemen. Ramverket utvecklades iterativt genom användande av designvetenskap och kombinerandet av kvalitativa och kvantitative metoder till blandade metoder. Tre forskningsfrågor utvecklades och besvarades som steg mot att skapa och utvärdera ramverket.

Resultaten från avhandlingen visar att ARSG integrering ska övervägas i relation till kostnaden för investeringen och den ökade effektiviteten. Till exempel kräver ARSG digitaliserade instruktioner för att kunna användas. Om operatörer främst är station-ära och har litet behov av spatial vägledning så kan det finnas billigare alternativ till ARSG, som bildskärmar eller ”pick-by-light,” som först ska övervägas. Ramverket har utvecklats och testats iterativt med industriella experter from olika områden och med en initial halmgubbedesign baserad i tre litteraturstudier och tidigare forskning.

Opponent

Leo de Vin, professor, Karlstads universitet

Handledare

Anna Syberfeldt, professor, Högskolan i Skövde
Magnus Holm, lektor, Högskolan i Skövde
Lihui Wang, professor, Kungliga tekniska högskolan
Industrihandledare: Rodney Lindgren Brewster, Volvo Car Corporation

Betygskommitté

Kerstin Johansen, professor, Jönköping University
Koteshwar Chirumalla, docent, Mälardalens universitet
Erik Billing, docent, Högskolan i Skövde


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. 

Dela
twitter facebook linkedin