Oktober 17

Disputation: Context-Based Micro-Training, Enhancing cybersecurity training for end-users

Joakim Kävrestad försvarar sin avhandling ”Context-Based Micro-Training – Enhancing cybersecurity training for end-users”. Disputationen sker på ASSAR Industrial Innovation Arena men sänds även via Zoom.

När: Måndagen den 17 oktober, kl. 13:00 – 16:00
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena och digitalt: https://play.quickchannel.com/play/q1k2wwx

Sammanfattning

Denna forskning adresserar mänskliga aspekter på cybersäkerhet genom att utveckla en metod för cybersäkerhetsträning av användare. Forskningen motiveras med att användarbeteende anses vara en av de attackvektorer som angripare oftast använder. Att använda social manipulation, gissa lösenord och liknande för att utnyttja mänskligt beteende är vanligt. Vissa rapporter hävdar till och med att mänskligt beteende utnyttjas i 95% av alla cyberattacker.

Användarbeteende relaterat till cybersäkerhet har diskuterats i forskningen under lång tid. Det beskrivs ofta att användare behöver stöd för att agera säkert och träning föreslås ofta som sättet för att förbättra användarbeteenden. Det finns flera olika träningsmetoder att tillgå, bland annat lärarledd träning, spelbaserad träning och eLearning. Trots att det finns en mångfald av träningsmetoder har effektiviteten hos dessa metoder blivit ifrågasatt i samtida forskning. Forskning visar att existerande träningsmetoder inte ger tillräckligt bestående kunskap eller har tillräckligt hög användningsgrad.

Målet med denna forskning är att adressera problemen med existerande metoder för cybersäkerhetsträning genom att utveckla en ny metod för cybersäkerhetsträning av användare. Designbaserad forskning tillämpades för att utveckla den nya metoden i tre allt mer komplexa designcykler. Principer för cybersäkerhetsträning utvecklades baserat på tidigare forskning och teorin Technology Acceptance Model. Dessa principer utgjorde startpunkten för denna forskning. Resultatet är en teoretisk grundad metod för cybersäkerhetsträning vilken beskriver mål och riktlinjer för hur träning kan implementeras. Metoden har utvärderats i flera steg med fler än 1800 enkätdeltagare och 300 deltagare i olika experiment. Utvärderingarna visar att metoden kan stödja användare att agera säkert och att metoden uppskattas av användare.

Det huvudsakliga bidraget från denna forskning är metoden för säkerhetsträning, KontextBaserad MikroTräning (CBMT). CBMT är ett teoretiskt bidrag som beskriver mål och riktlinjer för säkerhetsträning av användare. Yrkesverksamma kan använda metoden som en guide för implementation av säkerhetsträning eller som ett stöd vid upphandling av säkerhetsträning. Forskningen visar också att det är viktigt att integrera användbarhet i utvecklingen av säkerhetsrutiner. När användare är positiva till träning, och de rutiner träningen förmedlar, ökar sannolikheten att användarna tillämpar rutinerna. Avslutningsvis påvisar forskningen att det är svårt för användare att följa säkerhetsråd. Även om träning är avgörande föreslår denna forskning att träning i sig inte är tillräckligt. Framtida forskning behöver studera samspelet mellan träning och andra stödfunktioner för användare.

 

 

Dela
twitter facebook linkedin