Maj 7

Effektiv Förhandling: Hur du får ut mer av dina överenskommelser

I en värld där kampen om resurser blir allt tuffare, är det viktigt att få ut så mycket värde som möjligt från våra överenskommelser. Bra förhandlingskunskaper är därför en av de starkaste konkurrensfördelarna en organisation kan ha.

Oavsett om du precis startat ditt företag, arbetar i ett etablerat bolag, lanserar en nu produkt eller förvärvar nya bolag, är det troligt att du förhandlar med flera olika parter dagligen. Föreläsningen tar avstamp i hur vi kan sätta samman en bredare förhandlingsstrategi, samtidigt som vi zoomar in på teknikerna vi kan använda för att hantera människorna vi förhandlar med mer effektivt.

När: Fredagen den

Om föreläsningen

Föreläsningen kommer ge deltagaren konkreta tips och råd på tekniker, metoder och strategier för att nå effektivare överenskommelser, bygga starkare relationer med människorna i sin omgivning och få ut maximalt värde från sina förhandlingar.

Innehållet riktar sig till förhandlande professionella. De som i sitt dagliga arbete ställs inför olika förhandlingssituationer.

  • Företagsledare och chefer
  • HR Personal
  • Säljare och Säljchefer
  • Marknadsförare och Inköpare

Om föreläsaren

Johan Thorell driver idag Förhandlingsbyrån där han utbildar och coachar organisationer och individer i förhandlingsfrågor och förhandlingsteknik. Han är utbildad vid Harvard Business School och IHM Business School i Stockholm och har under flera år samlat på sig internationell erfarenhet från marknadsledande bolag där förhandlingar med höga insatser varit en stor del av det dagliga arbetet.


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin