November 11

Fokusträff: Affärssystem — produktionsplanering och utlastningsprocess

Höstens Fokusträff med tema Affärssystem kommer att behandla produktionsplanering och även ge insikter om inmatningsalternativ i Monitor och utforska utlastningsprocessen i affärssystemet.

Tid: Onsdagen den 11 november, 13:00 – 15:00 (du kan logga in från 12:50).
Plats: Online, du får en länk på mail strax innan Fokusträffen startar.
Målgrupp: Alla intresserade av att utveckla sin förståelse för affärssystem inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Eventet är kostnadsfritt.

Ämnet produktionsplanering är stort och vi kommer att fortsätta utforska möjligheterna att planera i Monitor, något vi startade under vårens Fokusträff. Dessutom kommer vi även få tips om hur du som Monitoranvändare på bra sätt kan föda systemet med data, vi kommer att utforska möjligheter att mata in större mängder data på ett effektivt sätt. Under eftermiddagen kommer vi även att titta närmare på utlastningsprocessen – alltså leverera och fakturera till kund – för att se hur den samspelar med helheten i affärssystemet.

Lite av dagens innehåll

  • Hur planering ihop med resten av företaget.
  • Så matar du in stora mängder data i affärssystemet.
  • Så kan en utlastningsprocess formas på ett optimalt sätt.
  • Möjlighet till frågor mot föreläsare från Monitor och även nätverkande med andra Monitoranvändare inom industrin i Skaraborg.

Föreläsningen kommer att anpassas efter rådande omständigheter kring Covid-19, innehållet kan därmed komma att ändras/justeras löpande.

Deltagarna avgör riktningen för våra Fokusträffar – det är behoven som sätter innehållet. Avslutningsvis kommer alla deltagare på få tycka till om inriktning till nästa Fokusträff med tema affärssystem, våren 2021.

Dela
twitter facebook linkedin