September 24

ForskarFredag-frukost

Nu är det dags för den årliga ForskarFredag-frukosten på ASSAR och Balthazar. ForskarFredag är ett gemensamt event där entreprenörer och näringslivsaktörer får lyssna till Högskolans forskare för att fyllas med en rejäl dos inspiration. Det här året satsar vi på ett begränsat antal fysiska besökare samtidigt som vi live-sänder forskarnas föredrag för de som önskar dricka sitt morgonkaffe hemma eller på kontoret.

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena/Balthazar Science Center eller digitalt
Tid: Fredagen den 24 september, kl. 07:30 – 09:00.
För vem: Näringslivsaktörer

Föreläsare

Joeri van Laere, docent i informationsteknologi
11 tumregler för att agera i kris; Översvämning, betalsystemskrasch, världsepidemi eller klimathot. Många olika kriser kan drabba din organisation, det lokala eller det globala samhället. Oavsett händelse finns dock alltid samma 11 tumregler som medborgare, näringsliv och myndigheter tillsammans kan tillämpa i sin krishantering. Baserat på över 10 års forskning förklarar Joeri van Laere hur ni kan agera i kris och hur ni kan lindra händelsens konsekvenser.

Thomas Andersson, professor i företagsekonomi
Medarbetarskap under och efter pandemin; Covid-19-pandemin har hållit världen i ett järngrepp i över ett år och har utöver många sjuka och döda bidragit till andra stora samhällseffekter. En sådan effekt är en betydligt ökad grad av hemarbete. Flexibilisering av arbetet är ingen ny trend, men pandemin har bidragit till en mycket snabb omställning. I den här presentationen kommer jag beskriva hur en ökad grad av hemarbete påverkar och utmanar medarbetarskap samt dess förutsättningar.

Patrik Gustavsson, biträdande lektor i produktionsteknik
Människa-robot samarbete i tillverkningsindustrin; Människa-robot samarbete syftar till att kunna utnyttja industriella robotar i en gemensam yta tillsammans med människor för att skapa en mer flexibel arbetsplats och därmed förbättra tillverkningsprocessen. Idag finns kollaborativa robotar som är säkra nog att användas i närheten av människor men de kan ännu inte utnyttjas helt naturligt i ett samarbete med människor. Hur kan det samarbetet se ut i framtiden och vad har det för effekter på tillverkningsprocesser?


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. 

Dela
twitter facebook linkedin