September 30

ForskarFredag-frukost med tema cybersäkerhet

Tillsammans med Näringslivsforum Skövde bjuder vi in till näringslivsfrukost på ASSAR i Skövde. Kom och ta en frukostmacka och lyssna till den senaste forskningen inom cybersäkerhet. Ett mycket aktuellt ämne i takt med att vår värld blir mer instabil. Allt fler privatpersoner och företag utsätts för cyberbrott men hur ska vi göra för att motverka detta?

När: Fredagen den 30 september, kl. 07:30 – 09:00
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b, Skövde eller digitalt
Länk till eventet: https://play.quickchannel.com/play/u47adpp
För dig: som är intresserad av cybersäkerhet

På programmet

Informationssäkerhet – en förutsättning för att nå verksamhetens mål?
Information är något vi arbetar med dagligen och är en grundläggande byggsten i en organisation. Ändå är det inte självklart informationen skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Det handlar både om att skydda informationen från obehöriga och att den inte modifieras på något sätt, men det är lika viktigt att information skyddas så att den finns tillgänglig till när den behövs. Genom ett systematiskt arbete med informationssäkerhet kan organisationer öka kvaliteten i och förtroendet för sin verksamhet. Ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete blir därför en förutsättning för att uppnå verksamhetens mål.
Presentatör: Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi

Människa och informationssäkerhet – en svår kombination
Informations- och cybersäkerhet är ständigt aktuellt i takt med att vår värld blir mer instabil. Stora investeringar sker i ny teknik men samtidigt har över 90 % av de lyckade angrepp som sker primärt utnyttjat mänskliga svagheter. Människan utvecklas inte i närheten av lika snabbt som tekniken och blir allt oftare mål för angrepp. I denna presentation förklarar Marcus Nohlberg hur vi kan jobba smartare med Informationssäkerhet för att få bättre resultat och dessutom ha lite roligare på jobbet.
Presentatör: Marcus Nohlberg, docent i datavetenskap

Hur eye-tracking kan användas för att undersöka användarbeteende?
Hur ett program eller en hemsida designas har stor påverkan på hur användare hittar, tittar och interagerar med hemsidan. Vi har ofta en bild över hur vi tror att användare löser uppgifter eller hittar information i våra gränssnitt men att verkligen veta kan vara svårt. Med eye tracking följer man användarens ögon och ser i relatid vart användaren tittar och hur länge. Med denna teknik kan man dels identifiera vilken information användaren lägger märke till, och när användaren har svårt att veta hur hen ska navigera. I denna presentation visar Joakim hur eye tracking har använts för att utvärdera säkerhetsinformaiton och hur eye tracking kan användas för att utvärdera olika gränssnitt.
Presentatör: Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. 

Dela
twitter facebook linkedin