December 9

Teknikworkshop: Framtidssäkra din produktion

Förebyggande underhåll är en möjliggörare för tjänstebaserade affärsmodeller. Har du framtidssäkrat din produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Har du en plan för att minimera produktionsstörningar och kostnad för att kunna klättra på värdekedjan och en förståelse för vad som då krävs?

När: Onsdagen den 9 december kl. 9:00 – 12:00
Var: Online, i Zoom
För vem: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.

Vad krävs för att leverera tjänsteerbjudanden?

En förutsättning för att klättra i värdekedjan och kunna leverera tjänsteerbjudanden är att det finns ett proaktivt, tillståndsbaserat och prediktivt underhåll. I digitaliseringens tidevarv krävs också ett strukturerat och medvetet arbetssätt vad gäller process, underhåll, systemtillgänglighet, data- och informationshantering. Även tillgängligheten, som till stor del påverkas av underhållet, behöver hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

Vad får jag med mig?

  • Exempel på utgångspunkter för företag som har kommit olika långt på vägen från reaktivt underhåll till digitaliserade, tjänstebaserade och hållbara erbjudanden.
  • Nätverkande mellan deltagande företag och forskare och praktiska exempel på hur deltagande företag hanterar sina olika produktionsutmaningar.
  • Möjlighet att diskutera med representanter från andra företag och möjlighet att delta i framtida implementerings- eller forskningsprojekt inom området.

AGENDA

09.00 Välkomna att logga in.
09.10 Introduktion av workshop. Presentation av deltagare.
09.30 Industriella exempel, tillgänglighet, kostnad och tjänsteinnovationer.
10.00 PAUS
10.10 Gruppdiskussion 1: Deltagande industrins exempel på nuläget avseende underhåll. Hur proaktivt är underhållet idag?
10:40 Fördjupning hur man går man tillväga?
11:.10 Gruppdiskussion 2: Hur kan ert tjänsteerbjudande utvecklas genom ett bättre underhåll? Vilka steg krävs på vägen och hur kan tidsschemat se ut?
11.40 PAUS
11.50 Sammanfattning och nästa steg.
12.00 Avslutning.

Kontakta Tanja Lundberg för mer information: tanja.lundberg@idcab.se

Arrangörer: IDC/ASSAR, Techtank, Skill, RISE och Örebro Universitet och Maskinteknik.

Dela
twitter facebook linkedin