Oktober 29

Frukostseminarium: Fordonsstrategisk forskning och innovation

ASSAR Industrial Innovation Arena och Fordonskomponentgruppen (FKG) bjuder in till ett frukostseminarium för att informera om statens satsningar inom Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI). Staten satsar drygt 400 miljoner kronor årligen i olika projekt och projektomfattningen är över 1 miljard per år. Hittills har nästan 500 företag deltagit i FFI. Hur kan ditt företag ta del av dessa medel?

När: Tisdagen den 29 oktober 2019 kl. 08:30-10:30 (Kaffe/te och macka finns från kl. 08:15)
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B, Skövde

FFI öppet för företag från olika branscher

Vi välkomnar olika typer av företag till seminariet, till exempel producerande företag i olika branscher, underleverantörer eller produktägare, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsultverksamheter och IT-företag. FFI är öppet för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den.

Stöd till företagen

Under seminariet berättar Leif Ohlsson och Kurt Myhr från FKG mer om FFI-programmets syfte och mål, samt vilket stöd FKG erbjuder för att lotsa företag genom regelverk och ansöknings- processen. Förhoppningen är att fler företag ska kunna ta del av de stora belopp som staten satsar med fokus på klimat, miljö och säkerhet för att stärka den internationella konkurrenskraften.

Olika delprogram inom FFI

Största delen av budgeten för programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation går till innovationsprojekt inom de fem delprogrammen:

  • Energi och miljö
  • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
  • Elektronik, mjukvara och kommunikation
  • Hållbar produktion
  • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Under seminariet presenteras exempel på innovationsprojekt. Nuvarande utlysning är öppen för alla delprogram. Varmt välkommen den 29 oktober för att lära dig mer om hur du som leverantör av produkter och tjänster kan utnyttja detta.

Sista anmälningsdag 27 oktober.

Dela
twitter facebook linkedin