Maj 3

Hållbart socialt arbetsliv, så gör du

Att förstå hur socialt arbetsmiljöarbete kan skapa konkurrensfördelar kan vara avgörande i fråga om att attrahera och behålla kompetens. Välkommen till en fokusträff där normutvecklande arbete står i fokus.

När: Onsdagen den 3 maj, kl 09:00-12:00
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena Skövde och online

För att skapa utvecklande arbetsmiljö behöver du undersöka ditt företag från olika perspektiv. På så sätt synliggörs vilka faktorer som är utvecklande och vilka faktorer hindrar exempelvis kompetensförsörjning och innovationskraft.

Normer påverkar vårt sociala beteende och agerande och är en del av det som vi kan kalla arbetsplatskultur. De är i många fall osynliga sociala regler som påverkas av en rad olika faktorer, bland annat vart vi bor, hur vårt omgivande samhälle ser ut, socioekonomisk status etc. Genom aktivt arbetsmiljöarbete kan vi skapa diskrimineringsfria och säkra arbetsmiljöer som främjar innovation och utveckling.

Caroline Lennemar, jämställdhetsutvecklare och utvecklingsledare på EDCS kommer att prata mer om framgångsfaktorer, egna erfarenheter och kunskaper inom området.

Jennifer Ottosson, General Manager på TI Fluid System, delar med sig av sina erfarenheter av att jobba strategiskt i fråga om social hållbarhet, mångfaldsarbete och ledarskap samt vad det gett för effekter.

Fokusträffen kommer att bestå av både föreläsning och dialog där du som deltagare kommer ha möjlighet att ställa frågor och lära dig mer av Caroline, Jennifer och övriga deltagare.


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin