Mars 15

Handledarutbildning i samverkan med Teknikcollege

Nu finns möjligheten att bli certifierad handledare. Genom vår samverkan med TeknikCollege Skaraborg kan du boka plats i vårens andra omgång.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är självklart lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Kursen innehåller verktyg för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) och säkra våra samverkansföretags framtida kompetensförsörjning.

Tid: Onsdagen den 15 mars, 9 – 12
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Målgrupp: Utbildningen är kostnadsfri för Teknikcolleges samverkansföretag och riktar sig till handledare, potentiella handledare på företag samt yrkeslärare. Deltagarna bjuds på förmiddagsfika och det finns efter utbildningen möjlighet att köpa egen lunch i cafeterian.

Apl, LIA och praktik är centrala delar av elevers utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Teknikcollege har tagit fram en handledarutbildning för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet.

Ur innehållet

  • Första dagen
  • Yrkeskultur
  • Arbetsmiljö
  • Planera för lärande
  • Hur lär man sig?
  • Samtal för lärande

För mer information kontakta

Lotta Engelbrektsson, Teknikcollege Skaraborg.
E-post: lotta.engelbrektsson@skaraborg.se
Telefon: +46 703035572


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin