Oktober 19

Immateriella tillgångar (IP): Vad är det och hur kan de användas?

Välkommen på en lunchföreläsning som vänder sig till dig som leder eller arbetar i ett litet eller medelstort bolag och vill utveckla din förmåga att arbeta med immateriella rättigheter, som patent, varumärken och mönsterskydd för ökad tillväxt.

När: Onsdagen den
Var:
Digitalt via Teams.

OM LUNCHFÖRELÄSNINGEN

Seminariet ger dig en introduktion till IP – immateriella tillgångar och rättigheter. Grundläggande koncept och strategier kommer att gås igenom och visas med konkreta exempel.

Vi kommer besvara frågorna:

Vad är en immateriell tillgång?
Vilka är de immateriella rättigheterna?
Hur kan de användas?
Efter seminariet kommer du kunna:

Identifiera fler värdeskapande tillgångar i ditt bolag.
Ha grundläggande förståelse hur IP skapar högre värde i ditt bolag.

OM FÖRELÄSARNA

Emelie Apell är jurist och rådgivare inom immaterialrätt. Hon ger kommersiellt användbar och företagsstrategiskt viktig rådgivning i ämnet. Vanliga och återkommande frågor som Emelie hanterar är ofta kopplade till ansökningsprocesser för varumärken, upprättande av olika affärsavtal och i samband med intrångsprocesser (tvisthantering). Med sin erfarenhet av att hantera varumärkesfrågor kan Emelie hjälpa företag att identifiera immateriella tillgångar och utveckla en strategi för hur företag kan hantera och skydda som sk IP.

Jonas Hagman är europeiskt patentombud och brinner för att stötta små och medelstora företag, speciellt med hållbara teknologier. Han har omfattande och även internationell erfarenhet av rådgivning kring immateriella tillgångar och rättigheter. Jonas är expert på att utarbeta och implementera IP-strategier men också att koordinera och utföra det dagliga IP-arbetet, såsom patentutformning och ansökningar över hela världen, marknadsanalyser och olika teknik- och affärsvärderingar.

PRAKTISK INFORMATION

Föreläsningen är digital.


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin