Maj 22

INDIGO – programstarter våren 2018

INDIGO – industriell digitalisering i praktiken

INDIGO ger möjlighet att utveckla företags digitala kompetens och utnyttja ny teknik på ett optimalt sätt för att ligga i branschens framkant och inte tappa konkurrenskraft.

Utvecklingsprogrammet INDIGO ger små och medelstora industriföretag möjligheten att få svar på många frågor om digitalisering samtidigt som man startar och genomför ett skarpt case.

Workshops, nätverksträffar och coachning längs med vägen

INDIGO kombinerar nätverksträffar och gemensamma workshops med coachning ute på företaget. I programmet finns samarbete med erfarna konsulter som hjälper till att definiera behov och möjligheter och stöttar för att lägga grunden för er digitala strategi inför digitaliseringsresan.

Deltagande företag kommer att arbeta med just de områden som är mest betydelsefulla och strategiska för det enskilda företaget.

Beskrivning av projektet – strategi och konkret digitalisering

Deltagande i programmet ger en inledande analys som klargör ditt företags nuläge, behov och utmaningar. Sex nätverksträffar äger rum vilka ger ny kunskap och ett erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Mellan träffarna ges även coachning längs med vägen för att hjälpa deltagare att komma framåt med utvecklingen.

En digitaliseringsresa – innehållet i korthet

  • Analys – är företaget redo att digitalisera?
  • Målbild – varför ska vi digitalisera?
  • Strategi – hur digitaliserar vi?
  • Studiebesök – hur gör andra?
  • Case – från ord till handling!
  • Resurser – dessa tar vi hjälp av.
  • Genomförande – hit har vi kommit.
  • Uppföljning – detta har vi uppnått!

Två programstarter, kostnad och målgrupp

Tjugo företag från Skaraborg kommer att få chansen att starta programmet under våren 2018, fördelat på två starter – 20 mars och 22 maj. Varje programträff är heldagar mellan klockan 8:00-16:00. Det finns möjlighet för 2-3 deltagare per företag att närvara på programträffarna. Det kostar 10 000 kr exklusive moms att delta i programmet. INDIGO vänder sig till små och medelstora tillverkande industriföretag med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet.

Anmälan till programstart 2, 22 maj 2018

Lokaler är inte bokade ännu, mer information kommer!

Projektets syfte och mål – digitalisering av Skaraborgs industri

Målet är att fler små och medelstora tillverkande industriföretag ska bli bättre på att nyttja möjligheterna som den digitala tekniken medför, oavsett var på digitaliseringsstegen man befinner sig. För företagen innebär detta att man får stöd och möjlighet att utifrån sina egna specifika behov hitta lämpliga områden att digitalisera


Informationsbroschyr om INDIGO

Läs en informationsbroschyr om INDIGO.

Visa PDF


Informationsfilm om INDIGO

Se en informationsfilm om INDIGO.

Dela
twitter facebook linkedin