April 24

Informationsdag: Företagsforskarskolan Smart Industri

Välkommen till en informations- och lanseringsdag för företagsforskarskolan Smart Industri den 24/4 på ASSAR Industrial Innovation Arena. Då får du möjlighet att träffa flera av de involverade lärosätena, intresserade industriföretag och forskarstuderande.

Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B, Skövde
När: Onsdag 24 april 09:30 – 15:00

Fem lärosäten*, varav Högskolan i Skövde är ett, ansöker om att bilda en gemensam företagsforskarskola för att tillgodose industrins behov av spetskompetens. Företagsforskarskolan Smart Industri är en stor nationell satsning mot området smart industri och kommer ske i nära samverkan mellan industri och akademi. Den består av en unik flora experter, både från företag och akademi, som genom att utbilda industrins framtida nyckelpersoner kommer bidra till att leda svensk industri framåt.

Program 24 april

09:30 Registrering, mingel, kaffe med fralla.
10:00 Inledning av vice rektor för samverkan Mats Jägstam, Högskolan i Skövde
10:15 Presentation av projektidén Smart Industri av Mats Jägstam, Mats Jackson (Jönköping University) och Lennart Malmsköld (Högskolan Väst).
11:00 Vidare samtal i grupp fördelat på SIs klusterområden.
11:45 Högskolan i Skövdes företagsforskarskola IPSI presenterar innehåll och erfarenheter.
12:00 Gemensam lunch.
13:00 Vad är nyttan för företaget och vilka krav ställs?
13:30 Diskussion i grupp kring potentiellt innehåll utifrån SIs definierade klusterområden. Frivillig gruppindelning.
14:15 Kaffe och kaka.
14:30 Varje grupp presenterar tankar och idéer kring diskussionsområden.
15:00 Summering och avslut.

*Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad och Mittuniversitetet erbjuder tillsammans med KK-stiftelsen forskarutbildning för industriverksamma inom fokusområdet Smart Industri.

Arrangör: Högskolan i Skövde

Dela
twitter facebook linkedin