September 8

Inspirationsföreläsning: Big Data Analytics, vad är det och varför är det viktigt?

Vad krävs i form av kompetens och system för att göra korrekta prognoser? Vilka är fördelarna av korrekta prognoser för beslutsfattande? Hur exakt kan en prognos vara? Välkommen till höstens första inspirationsföreläsning på ASSAR då Nikos Kourentzes, professor i Predictive Analytics och AI på Högskolan i Skövde berättar om fördelarna med korrekta prognoser för organisationer.

När: Torsdagen den 8 september, kl. 13:00 – 15:00
Var: ASSAR Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b, Skövde

Om föreläsningen

Under föreläsningen kommer Nikos Kourentzes prata om olika tillvägagångssätt för prediktiv modellering, diskutera vanligt förekommande frågor om Big Data Analytics inom industrin och presentera de senaste framstegen inom prognoser. Nikos Kourentzes är professor i Predictive Analytics och AI vid Högskolan i Skövde.


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. 

Dela
twitter facebook linkedin