November 26
LEAN (2) - kopia

Intro Lean filosofi – hösten 2019

En högskolekurs som ger 3 högskolepoäng. Kursen ges av Högskolan i Skövde och koordineras av IDC West Sweden AB. Höstens kurs är fullbokad. Lämna gärna intresseanmälan inför våren.

 

Kursbeskrivning – Lean Filosofi

Kursen innehåller grundläggande tankar och filosofier bakom Lean produktion. Dessutom belyser kursen några av verktygen inom Lean-konceptet. I kursen genomförs också fortlöpande simuleringar med syftet att applicera och använda berörda verktyg och arbetssätt.

Genomförande – Lean filosofi

Under kursen genomförs föreläsningar, produktionssimuleringar, grupparbeten och övningar. Hemuppgifter mellan varje tillfälle, omfattningen varierar. Efter de tre dagarna genomförs kursens examination. Det innebär att varje student skall svara på ett antal frågor samt redovisa ett förbättringsförslag på sin arbetsplats. Förbättringsförslaget redovisas genom en skriftlig rapport. Examinationen genomförs under en knapp halvdag cirka 2 veckor efter utbildningsdagarna.

Förkunskapskrav – Lean filosofi

Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning.

Kursmål Lean filosofi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • Beskriva filosofin bakom Leankonceptet.
  • Identifiera förändringsbehov utifrån de sju slöserierna inom Lean
  • Använda utvalda verktyg inom Lean-konceptet

Vill du veta mer?

Hör av dig till Elin Overgaard, IDC West Sweden AB för mer information.

Dela
twitter facebook linkedin