Mars 29
LEAN (2) - kopia

Intro Lean filosofi — vårens kurs är inställd

För dig som arbetar inom industrin finns nu möjlighet att läsa Lean intro på Högskolan i Skövde. Vårens kursstart är inställd. Information om höstens kurs kommer inom kort.

Denna kurs ingår i Competensus, högskoleutbildning som speciellt vänder sig till dig som är aktiv inom industrin. Kursen ger dig kunskaper om filosofier och tankar bakom Lean production och också om de verktyg som används för att forma ett resurssnålt produktionssystem.

Kurstillfällen

Kursen ges under tre heldagar. Start kl. 8:30 – 12:00, lunch kl. 12:00 – 13:00 och fortsätter under eftermiddagen mellan kl. 13:00 – 16:00.

Anmälan

Utbildningen koordineras av IDC.  Anmäla ditt intresse inför höstens kursstart till Elin Overgaard; elin.overgaard@idcab.se.

Genomförande – Lean filosofi

Under kursen genomförs föreläsningar, produktionssimuleringar, grupparbeten och övningar. Hemuppgifter mellan varje tillfälle, omfattningen varierar. Efter de tre dagarna genomförs kursens examination. Det innebär att varje student skall svara på ett antal frågor samt redovisa ett förbättringsförslag på sin arbetsplats. Förbättringsförslaget redovisas genom en skriftlig rapport. Examinationen genomförs under en knapp halvdag cirka 1 vecka efter utbildningsdagarna.

Förkunskapskrav – Lean filosofi

Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning.

Kursmål Lean filosofi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva filosofin bakom Leankonceptet.
  • Identifiera förändringsbehov utifrån de sju slöserierna inom Lean.
  • Använda utvalda verktyg inom Lean-konceptet.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Elin Overgaard, IDC West Sweden AB för mer information.

Dela
twitter facebook linkedin