November 5
Forskare och produktionslinje

Kickoff: Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering

Den 5 november är det uppstart för forskningsprofilen ”Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering”, en forskningsprofil med 7 partnerföretag som drivs av Högskolan i Skövde med medel från KK-stiftelsen.

Program för den 5 november

09:45 Välkomstkaffe med smörgås
10:00 Start
– Välkomsttal av rektor Lars Niklasson och vicerektor Mats Jägstam
– Mattias Strand presenterar ASSAR och kopplingen till forskningsprofilen
– Vad betyder forskningsprofilen för svensk industri? Amos Ng / Anna Syberfeldt
– De 7 partnerföretagen ger presentationer om  förväntningarna på forskningsprofilen utifrån den digitala fabriken och Industri 4.0
12:00 Avslut

Kick-off:en är öppen för alla intresserade.

För mer information, kontakta Anna Syberfeldt.

Dela
twitter facebook linkedin