Oktober 15

Testa Eye Tracking-teknik

Med en Eye Tracker kan du testa gränssnitt och se var användaren fäster blicken på en skärm, vilket kan ge dig viktig information om hur användarvänligt ditt gränssnitt är. Kom och testa tekniken och passa på att vara med i ett forskningsprojekt vid Eye Tracking-demonstratorn på ASSAR.

När: Fredagen den 15 oktober, kl. 09:00 – 12:00
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b, Skövde
För alla: som sysslar med någon form av form av utveckling av gränssnitt

Om tekniken

Eye Trackning är en teknik som används inom forskning och utveckling av användargränssnitt. Med en Eye Tracker kan du testa gränssnitt och se var användaren tittar på skärmen vilket ger dig information om vad användaren noterar eller har svårt för.

– Det kan röra sig om vad man tittar på i mejl, om man ser lösenordstips, och så vidare. Det kan även handla om huruvida användaren läser säkerhetsrelaterad information och hur länge man läser informationsmeddelanden och varningar. Vi försöker med hjälp av tekniken avgöra var en användare spontantittar, kan man säga, förklarar Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Kolla in tekniken:

Om testtillfällena

En av demonstratorerna på ASSAR är en Eye Tracker och den kommer demonstreras för den som vill prova den 11:e och den 15:e oktober. Kom gärna förbi och prata om tekniken med Joakim som är ansvarig för demonstratorn. Du får gärna mejla joakim.kavrestad@his.se i förväg så vi kan planera besöket på bästa sätt. Joakim kan också visa hur man skulle kuna analysera just din hemsida. Har du lust får du även gärna delta i ett experiment som är en del av ett pågående forskningsprojekt där Eye Tracking används.

Hör Joakim berätta mer:


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin