Oktober 17

Konferens: Framtidens industriföretag

Hur kan svenska tillverkande företag öka sin konkurrenskraft och lönsamhet i Industri 4.0? Utforska framtidens tekniker och affärsstrategier med REFUSE, NEM CfM och IDC.

Tid: Tisdagen den 17 oktober, kl. 09:00-16:00
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b, Skövde
Boka din plats: Framtidens Industriföretag (office.com)

Under dagen kommer du få lyssna till:


NEM CFM – Ökad konkurrenskraft och minskad komplexitet genom strategisk modularisering

NEM CfM hjälper små och medelstora företag att öka sin konkurrenskraft genom strategisk modularisering. Lär
dig mer om hur strategisk modularisering säkerställer flexibilitet och automatisering på hög nivå, möjliggör besparingar över hela värdekedjan och underlättar anpassningsbara produkter utan att öka komplexiteten. Läs mer om NEM CFM.

REFUSE – Resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem
REFUSE-projektet syftar till att möjliggöra resurseffektiv användning, maximera utnyttjandet och förlänga livslängden för bearbetningssystem inom den svenska fordonsindustrin. Lär dig mer om hur rekonfigurerbarhet kan tillämpas för att förbättra cirkulariteten i bearbetningssystem och om REFUSEs mål, metoder och aktiviteter. Läs mer om REFUSE.

IDC – Ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom ”hjälp till självhjälp”
IDC arbetar för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för tillverkande industriföretag i Skaraborg och underlättar projekt och satsningar inom områden såsom resurseffektiv produktion, cirkularitet, och energiomställning. Lär dig mer om IDC:s tillvägagångssätt och få en rundtur i ASSAR Industrial Innovation Arena.

Öppna programmet som PDF

Kontakt

Lars Almestål, Industriutvecklare innovation IDC West Sweden AB,
Tfn: 0500-50 25 09, E-post: lars.almestal@idcab.se


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin