September 9

Licenciatseminarium: Livscykelanalys av produktionssystem

Är du intresserad av hur miljöaspekter och livscykelanalyser kan inkluderas i simuleringsbaserade verktyg för att hjälpa industrin att fatta hållbara och cirkulära beslut? Välkommen att lyssna till ett licenciatseminarium på temat!

När: Fredagen den 9 september kl. 10:00-13:00, inklusive lunch (vi bjuder på fika innan och smörgåstårta till lunch efteråt)
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b, Skövde
Språk: Engelska

Om forskningen

Yu Liu har i sin avhandling studerat hur miljöaspekter och livscykelanalyser kan inkluderas i simuleringsbaserade verktyg för att hjälpa industrin att fatta hållbara och cirkulära beslut. På seminariet presenterar Yu sitt arbete och diskuterar det tillsammans med Mattias Lindahl från Linköpings Universitet, professor inom miljödriven produkt- och produktionsutveckling.

Vad är en licenciatexamen?

En licenciatexamen är en akademisk examen på forskarnivå och motsvarar ungefär en halv doktorsexamen. Den kan både vara den avslutande examen eller fungera som en frivillig ”mellanexamen” för den som avser att senare framlägga en doktorsavhandling.

Anmälan

Anmäl dig senast den 7 september till: anna.syberfeldt@his.se


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. 

Dela
twitter facebook linkedin