April 3

Livesänd föreläsning: Att behålla god folkhälsa

Hur kan man bibehålla en så god folkhälsa som möjligt hos sina medarbetare i krissituationer?

Tid: Fredagen den 3 april, 13:00 – 15:00
Plats: Webbsänd föreläsning live från ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Målgrupp: Alla intresserade av ämnet inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Eventet är kostnadsfritt.

Det är otroligt viktigt att jobba med en hållbar verksamhet för dina medarbetare i den svåra situation vi nu går igenom. Psykiatrisjuksköterskorna Hanna Angelsiöö och Maria Björlin håller ett webbaserat föredrag om att lära sig hantera ångest och nedstämdhet, samt om vikten av att bibehålla goda rutiner i svåra situationer. Under ca 90 minuter kommer du att få ta del av deras kunskap och erfarenheter kring ångest och psykisk ohälsa.

Välkomna att vara med!

Dela
twitter facebook linkedin