Mars 26

Lunchföreläsning: Facilitering

Upplever du ibland att möten är störmoment? Du kanske tycker att det kan vara svårt att få alla att känna sig delaktiga eller att du saknar verktygen du behöver för att framgångsrikt skapa engagemang och kreativitet. Då kan du vara hjälpt av en lunchföreläsning på temat facilitering. Just ordet facilitera betyder ”att underlätta”, och det är precis det som är kärnan i ett bra samarbete; man underlättar för varandra att tänka tillsammans.

När: Fredagen den 26 mars, kl 12:00 – 13:00
Plats: Online.
Framtiden står för dörren med mer och mer utmanande frågor och komplexa samband där varje företag verkligen behöver låta kraften hos alla medarbetare få komma fram. Men hur kan man nyttja den samlade kreativiteten och problemlösarförmågan som finns hos personalen eller arbetsgruppen? Hur kan man ”tänka tillsammans” för att lösa svåra utmaningar? Vi vet att 1+1= 3 i detta sammanhang, men det svåra är ofta att få det att hända på riktigt.Vi tror att just facilitering är bland det viktigaste en riktigt duktig ledare behöver lära sig. Genom att förstå hur man underlättar för varandra, kan man skapa tydlighet, delaktighet och känslan av att alla bidrar.

Om föreläsningen

Denna lunchföreläsning ger dig en chans att reda ut hur du med hjälp av medveten facilitering kan bidra till att din organisation rutinmässigt kan innovera och framgångsrikt hantera framtidens facitlösa utmaningar.

Föreläsningen, som hålls av Benny Johansson från Science Park Skövde, kommer att bjuda på en hel del praktiska insikter och metoder som du kan ta med hem och direkt använda dig av i ditt arbete.

Syftet med Science Park Skövdes föreläsningar

Verksamheten i Science Park Skövde bygger på många människors kunskap och kompetens. Våra lunchföreläsningar har som syfte att tillgängliggöra denna kunskap, men också att engagera företag och individer utanför parken för att både dela med sig av kunskap och lära nytt. Vi vill alltid ha nyttan för åhöraren i fokus, vilket innebär att föreläsaren ska utgå från nyttan för publiken snarare än försäljning av sina egna produkter och tjänster. Vår grundtanke är Pay it forward, därför ställer vi krav på föreläsarna och deras material, allt för att säkerställa att du får ut mesta möjliga nytta av din lunchtimme.

Dela
twitter facebook linkedin