Maj 24

Lunchföreläsning: Kommer AI döda upphovsrätten?

AI innebär helt nya möjligheter till skapande. Numera kan vem som helst använda verktyg som skapar inte minst bilder och texter. Innebär det att de gamla sanningarna om upphovsrätt och annan immaterialrätt helt kastas omkull?

När: Fredagen den 24 maj, kl. 12:00 – 13:00
Var: Business Lounge i Växthuset, Science Park Skövde, Kaplansgatan 16b, Skövde

BOKA DIN PLATS!

Klart är att det uppstår nya frågor som vem som äger rätten till vad som skapats och inte minst hur redan existerande material kan användas för att träna AI. Denna lunchföreläsning kommer att beskriva vad vi vet, men också ta upp frågor där vi inte riktigt har alla svar.

Efter föreläsningen ska du som deltagare ha fått en fördjupad kunskap om hur nya tekniska möjligheter förhåller sig till existerande lagstiftning. Det innebär både att du ska ha fått ökad förståelse för hur gällande rätt ser ut och att du ska kunna se var problem uppstår.

Om föreläsaren

Christina Wainikka är policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Hon är även docent i civilrätt och har forskat på frågor om juridik i en ny teknisk verklighet. Under många år arbetade hon som rådgivare till bland annat startups.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB.

Kort om temamånaden mAI

Under mAI kommer du kunna ta del av flera spännande föreläsningar och aktiviteter. Syftet är att inspirera och öka kunskapsnivån kring vilka möjligheter som finns med AI, så att företag kan omvandla dessa möjligheter till ökad affärsnytta. mAI anordnas av Science Park Skövde AB.

Dela
twitter facebook linkedin